https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Thành lập từ năm 2004, Trường Đại học Yersin Đà Lạt 17 năm qua đã đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trực thuộc Tập đoàn giáo dục IGC (Institute of Global Citizenship - Học viện Công dân toàn cầu), Trường Đại học Yersin Đà Lạt cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp.

Đăng ký tư vấn