Cách đọc tên Trường

Trường Đại học Yersin Đà Lạt lấy tên gọi là tên của nhà bác học người Pháp Alexandre John Emile Yersin – Người đầu tiên tìm ra thành phố Đà Lạt.

Tên của nhà bác học này không xa lạ đối với người Việt Nam, tuy nhiên mỗi người lại có một cách đọc khác nhau.

Nhằm đọc đúng tên nhà bác học này, cũng là tên trường Đại học Yersin Đà Lạt, nhà trường hướng dẫn cách đọc như sau: Từ Yersin là một danh từ riêng tiếng Pháp nên chúng ta phát âm theo đúng tiếng Pháp, đó là: “I E Xanh”, những từ này đọc liền nối tiếp nhau, không ngắt quãng. Lưu ý, từ “sin” trong tiếng Pháp là âm mũi không phát rõ nên khi đọc chúng ta lướt nhẹ từ “Xanh”.

Với cách giải thích này, hi vọng quý thầy cô, các bạn sinh viên và quan khách sẽ có cách đọc đúng nhất tên trường Đại học Yersin Đà Lạt.