Lê Thái Bình
28/05/2024

“Môi trường học tập năng động, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Rất hiếm thấy khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên. Chúng tôi được giảng dạy không chỉ kiến thức mà còn là những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau tốt nghiệp. Đó là nền tảng cho những thành công ngày hôm nay của chúng em.” – Thái Bình chia sẻ.

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan