Đặng Minh Đức
25/05/2020

“Trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô trong trường. Thầy cô không chỉ cung cấp kiến thức trên giảng đường mà còn hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng thực tiễn tại doanh nghiệp.” – Minh Đức chia sẻ.

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan