https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin Tức

Trang chủ Tin Tức
Tin Tức
Liên kết với trường Đại học Quy Nhơn chiêu sinh lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học và đào tạo văn bằng 2 năm 2010
Liên kết với trường Đại học Quy Nhơn chiêu sinh lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học và đào tạo văn bằng 2 năm 2010

Liên kết với trường Đại học Quy Nhơn chiêu sinh lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học và đào tạo văn bằng 2 năm 2010


Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường”
Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường”

Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường”


Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn Điều phối viên năm 2010
Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn Điều phối viên năm 2010

Năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho học sinh lứa tuổi từ 14 đến 17 tuổi, thời gian từ 21.07.2010 đến 30.07.2010


Ý nghĩa Logo trường Đại học Yersin Đà Lạt
Ý nghĩa Logo trường Đại học Yersin Đà Lạt

Với ý tưởng bắt nguồn từ tâm huyết đối với sự nghiệp giáo dục và nhiệm vụ bồi dưỡng nhân lực cho khu vực Tây nguyên, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã thiết kế cho riêng mình một biểu tượng (logo) gắn liền với hình ảnh nhà trường.


Thông báo V/v đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”
Thông báo V/v đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thư ký Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”


Đăng ký tư vấn