https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Chương trình giáo dục đại học ngành Tin học

Ngày đăng 16/05/2010 | Lượt xem: 662

1. Thời gian đào tạo: 4 năm

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH TIN HỌC

 

1.      Thời gian đào tạo: 4 năm

2.      Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân khoa học - Ngành Tin học

3.      Khối lượng kiến thức: Tối thiểu 205 đơn vị học trình (chưa kể Giáo dục Quốc phòng:165 tiết và Giáo dục thể chất : 5 ĐVHT)

4.      Các chuyên ngành:

- Lập trình quản lý

- Mạng - Phần cứng

- Kế toán tin học

- Hệ thống thông tin

Chuyên ngành được mở khi đủ số sinh viên đăng ký học; tên chuyên ngành được ghi trong Phiếu điểm.

5.      Mục tiêu đào tạo:

       Chương trình đào tạo ngành Tin học trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những điều kiện cơ bản để phát triển toàn diện: có năng lực chuyên môn tốt, có phẩm chẩt chính trị, có đạo đức, có sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nhân lực đóng góp vào việc xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Cử nhân Tin học được trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở kỹ thuật vững, tương đối hoàn chỉnh kiến thức chuyên môn rộng, công nghệ hiện đại và cập nhật đủ sức thích nghi kịp với yêu cầu của xã hội và thực tiễn công việc.

       Được tăng cường khả năng thực hành để ứng dụng trong các lĩnh vực tính toán xử lý thông tin, điều khiển và trong lĩnh vực quản lý công nghệ, quản trị kinh doanh, khoa học xã hội.

 

 

Đăng ký tư vấn