https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

VỀ VIỆC LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM HOC 2010-2011

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 143

VỀ VIỆC LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM HOC 2010-2011

   Các sinh viên lớp Kiến Trúc K2, K3 và MTCN K3,K4 liên hệ cô Tú để nhận thông báo về việc trả nợ môn học để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp.

   Hiện nay khoa Kiến Trúc - MTCN đề nghị sinh viên các lớp đã nhận chứng nhận tốt nghiệp gặp cô Tú để nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Trần Quốc Tuấn

Đăng ký tư vấn