https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Trương Thành Trung: Ghi chép và Suy tư (Nhân kỷ niệm ngày khai giảng khóa I)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 147

Với những việc làm hữu ích của mình, nhà trường sẽ được xã hội chia sẻ và hỗ trợ đồng hành trong tiến trình xây dựng, phát triển

      Nhìn đến tương lai, điều có thể nói trước được đó là cần tâm niệm rằng: Trường Đại học Yersin Đà Lạt đang đứng vững trong mọi thử thách. Với những việc làm hữu ích của mình, nhà trường sẽ được xã hội chia sẻ và hỗ trợ đồng hành trong tiến trình xây dựng, phát triển.

Xem chi tiết: Ghi chép và Suy tư (Nhân kỷ niệm ngày khai giảng khóa I)

Đăng ký tư vấn