https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Yersin Đà Lạt mở hệ đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng và Quản trị kinh doanh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 145

Bắt đầu từ năm học 2012 - 2013 trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ mở hệ đào tạo trình độ cao đẳng chính quy ngành Điều dưỡng và Quản trị kinh doanh. Sau khi được Hội đồng thẩm định hồ sơ mở hệ cao đẳng của nhà trường xem xét và đánh giá, Ban lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt đã quyết định thành lập hai hệ đào tạo trên.

Dựa vào thực tế nhu cầu của xã hội, trường Đại học Yersin Đà Lạt đánh giá, đây là hai ngành trọng điểm mà nhà trường hướng tới trong mục tiêu giáo dục những năm tới. Thành lập hai ngành mới, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục, đấy mạnh chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của địa phương và toàn xã hội.

Thúy Hạnh - Yersin

 

 

  Download Quyết định đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh

  Download Quyết định đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Điều dưỡng

Đăng ký tư vấn