https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức kiểm phiếu bầu đại diện cổ đông tham gia Hội đồng quản trị lâm thời

Ngày đăng 16/08/2013 | Lượt xem: 570

Kết quả cuối cùng, các cổ đông đã tín nhiệm bầu 03 thành viên đại diện cho những người góp vốn tham gia Hội đồng quản trị lâm thời trường Đại học Yersin Đà Lạt, đó là Ông Nguyễn Quang Tuyến, Ông Đào Xuân Vinh, Ông Lê Văn Hiệp.

   Ngày 15/8/2013, Hội đồng quản trị đương nhiệm trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức phiên họp bất thường và kiểm phiếu bầu đại diện cho những người góp vốn tham gia Hội đồng quản trị lâm thời trường Đại học Yersin Đà Lạt trong thời gian tới.

 

   Trước đó, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã bầu Ban Kiểm phiếu do Ông Nguyễn Thiết Giáp làm Trưởng ban. Các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tham dự phiên họp và giám sát việc kiểm phiếu. Việc kiểm phiếu đã diễn ra công khai, minh bạch theo đúng quy định.

 

   Kết quả cuối cùng, các cổ đông đã tín nhiệm bầu 03 thành viên đại diện cho những người góp vốn tham gia Hội đồng quản trị lâm thời trường Đại học Yersin Đà Lạt, đó là Ông Nguyễn Quang Tuyến, Ông Đào Xuân Vinh, Ông Lê Văn Hiệp.

 

   Hi vọng, trong thời gian tới, Hội đồng quản trị trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ tiếp tục có những quyết định đúng đắn để lãnh đạo xây dựng trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành ngôi trường Đại học có uy tín trong cả nước.

 

TT. Thông tin và Truyền thông

Đăng ký tư vấn