https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thư mời viết bài đăng trên Thông tin khoa học Đại học Yersin Đà Lạt (Số 01)

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 434

Tập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt sẽ xuất bản ấn phẩm đầu tiên vào tháng 9/2012 và được xuất bản theo định kỳ hàng quý nhằm giới thiệu, công bố những kết quả nghiên cứu khoa học trong tất cả các lĩnh vực.

THƯ MỜI

Viết bài đăng trên Tập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

 

Kính gửi: Quý thầy cô giáo, cán bộ và các em sinh viên

Tập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt sẽ xuất bản ấn phẩm đầu tiên vào tháng 9/2012 và được xuất bản theo định kỳ hàng quý nhằm giới thiệu, công bố những kết quả nghiên cứu khoa học trong tất cả các lĩnh vực.

Để số xuất bản đầu tiên có chất lượng, uy tín và tạo dấu ấn tốt đối với người đọc, Ban Biên tập kính mời quý thầy/cô tham gia viết bài báo khoa học cho tập san khoa học của trường (Có thể lệ gửi kèm).

Bài viết xin gửi về Ban Biên tập trước ngày 01/9/2012 theo địa chỉ:

Tập san khoa học Đại học Yersin Đà Lạt

TT. Thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

01 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: 0633. 552111 (Số nội bộ 1006)

Email: daihocyersin@gmail.com

Sự tham gia của quý thầy/cô sẽ góp phần làm tăng uy tín và chất lượng cho tập san khoa học của Trường.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác nhiệt tình của quý thầy/cô.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Bá Phong

Đăng ký tư vấn