https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Thư mời viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Yersin

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 2040

Tạp chí khoa học Yersin sẽ xuất bản theo định kỳ 04 tháng/số. Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học Yersin sẽ được xuất bản vào tháng 10/2016 (bài gửi đăng số 01 vui lòng gửi trước ngày 25/9/2016).

Viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Yersin Trường Đại học Yersin Đà Lạt

 

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu

Tạp chí Khoa học Yersin – Trường Đại học Yersin Đà Lạt trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học của Trường.

Tạp chí Khoa học Yersin được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 384/GP-BTTTT, ngày 19/07/2016. Tạp chí sẽ đăng tải những công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, Nông nghiệp, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục, Chính trị, Kinh tế… chưa từng công bố trên ấn phẩm khác.

Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học Yersin sẽ được tính điểm công trình nghiên cứu cho học viên Sau Đại học, Nghiên cứu sinh; giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên đại học, cao đẳng…

Tạp chí khoa học Yersin sẽ xuất bản theo định kỳ 04 tháng/số. Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học Yersin sẽ được xuất bản vào tháng 10/2016 (bài gửi đăng số 01 vui lòng gửi trước ngày 25/9/2016). Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học Yersin. Thể lệ và hình thức trình bày bài báo khoa học được quy định chi tiết trên website của Trường, xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tạp chí nhận bài thường xuyên. Tác giả gửi bài báo khoa học bằng file MS. Word qua địa chỉ email. Bài viết gửi đăng sẽ được gửi đến các chuyên gia đánh giá, phản biện theo quy trình bình duyệt khách quan. Tác giả có bài báo được đăng sẽ được tặng 01 cuốn Tạp chí và nhận nhuận bút theo quy định của Trường.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí khoa học Yersin – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: 0633. 520000

Email: tapchikhoahocyersin@gmail.com

 

 

Đăng ký tư vấn