https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học Yersin tập 11

Ngày đăng 20/09/2022 | Lượt xem: 1302

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin tập 11 tại đây.

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

1. Nhận thức sử dụng công nghệ thực tế ảo tác động đến niềm tin và quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Perception of using virtual reality technology impact on consumers' belief and online buying decisions in HCMC

> Tác giả: Hà Kiên Tân, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trường Giang

> Xem TẠI ĐÂY

2. Đánh giá phát triển đô thị: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Yên

Assessing urban development: A case study in Phu Yen

> Tác giả: Hà Kiên Tân, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trường Giang

> Xem TẠI ĐÂY

3. Phân tích những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Analyzing the impact of COVID - 19 epidemic on tourism activities in Dalat - Lamdong

> Tác giả: Phan Thị Bích Hằng

> Xem TẠI ĐÂY

4. Động lực làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong điều kiện hoạt động thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID - 19

Work motivation of employees at SMEs in Bac Lieu province operating in safe adaptation conditions to the COVID - 19 epidemic

> Tác giả: Nguyễn Minh Tân, Lương Văn Thông, Tăng Thị Ngân

> Xem TẠI ĐÂY

5. Giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Solutions to develop sustainable ecological tourism in Bidoup- Nui Ba National par

> Tác giả: Đỗ Thị Thùy Trang

> Xem TẠI ĐÂY

 

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia mô hình sản xuất rau thủy canh của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Analyzing factors affecting the intention to participate the hydroponic vegetable production model of farmers in Don Duong, Lam Dong province

> Tác giả: Trần Nhi Quỳnh, Trần Hoài Nam

> Xem TẠI ĐÂY

2. Án lệ - Nguồn bổ sung cho pháp luật và công tác xét xử của tòa án, một số vấn đề áp dụng án lệ ở nước ta hiện nay

Case law - Supplementary sources for law and court trial work, some issues of applying casa law in our country today

> Tác giả: Hồ Ngọc Đô

> Xem TẠI ĐÂY

3. Nghiên cứu sơ lược về dẫn xuất Sulfonamide và quá trình điều chế hợp chất Sulfaethidole (Etazole)

Research about sulfonamide derivative and sulfathidole modulation.

> Tác giả: Trần Hoài Khanh

> Xem TẠI ĐÂY

4. Nghiên cứu tính chất bảo vệ tim mạch và khả năng gây độc của (-)-Epicatechin trên tế bào cơ tim chuột H9c2 thông qua vai trò của ERK1/2.

Investigation cardiotoxicity and cardioprotection of (-)-epicatechin in green tea via the role of erk1/2

> Tác giả: Huỳnh Hồng Đào

> Xem TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn