https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày đăng 01/11/2022 | Lượt xem: 915

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

TT Tác giả  Tên đề tài Thời gian thực hiện Kinh phí (triệu đồng) Đơn vị chủ trì Kết quả nghiên cứu
(sản phẩm cụ thể được ứng dụng trong thực tiễn)
1 Nguyễn Hợp Tấn Kiến thức, thực hành phòng suy dinh dưỡng của bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm 2015 2016 10 Điều dưỡng - Bảng hướng dẫn thực hành phòng suy dinh dưỡng của bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm 2015
2 Trịnh Thị Hà, Hoàng Thị Phương Thảo Tác động của yếu tố hình ảnh điểm đến lên ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế tại TP Đà Lạt. 4/2016 10 Du lịch - Bảng phân tích các yêu tố tâm lý của khách du lịch
- Giải pháp đẩy mạnh các yếu tố liên quan nhằm tăng lượng khác quốc tế đến Đà Lạt
2017 - 2018
1 Phạm Thế Anh (CBHD), Lê Thị Huỳnh Thành (SV), Nguyễn Thị Lục Nhi (SV), Trần Đình Phước (SV) Ứng dụng cây thủy trúc trong xử lý nước thải chăn nuôi heo cuối đường ống 06/2017 10 Sinh học - Môi trường - Hướng dẫn sử dụng cây thủy trúc trong xử lý nước thải chăn nuôi heo cuối đường ống
1 Bạch Ngọc Hoàng Ánh, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Kim Yến Khảo sát thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp lưu trú du lịch Tỉnh Lâm Đồng 2/2018 15 Quản trị kinh doanh - Giải pháp phát triển của các doanh nghiệp lưu trú du lịch Tỉnh Lâm Đồng
2 Phan thị Bích Hằng
Phan Vũ Dung Vân
Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của loại hình lưu trú Hostel tại Tp. Đà Lạt 2/2018 15 Du lịch - Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của loại hình lưu trú Hostel tại
2019 - 2020
3 Võ Hoàng Anh
Phan Vũ Dung Vân
Đánh giá tác động dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của Tỉnh Lâm Đồng 7/2019 15 Quản trị kinh doanh - Những ảnh hưởng tích cực của ự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của Tỉnh Lâm Đồng
4 Đặng Ngọc Cát Tiên An Investigation into Factors Demotivating Students in Learning English as a Foreign Language: A Study at Yersin University of Dalat. Tháng 7/ 2019 15 Ngôn ngữ Anh - Giải pháp giúp sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt học tốt môn ngoại ngữ
2020 - 2021
5 Đặng Ngọc Cát Tiên Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên - Một nghiên cứu tại các trường Đại học ở hành phố Đà Lạt 6/2020 15 Ngôn ngữ Anh - Giải pháp đẩy mạnh hoạt động đọc sách của sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạ
6 Trần Kim Diệp & Võ Hoài Hiếu    Đánh giá hiện trạng bệnh thối trái trên quả dâu tây tại thành phố Đà Lạt và nghiên cứu khả năng kiểm soát nấm ký sinh vật đối kháng trong điều kiện IN-VITRO 11/2020 15 Sinh học - Môi trường - Bảng phân tích nguyên nhân gây nên bệnh thối trái trên quả dâu tây tại thành phố Đà Lạt
- Những giải pháp ngăn ngừa tình trạng thối trái dâu trong điều kiện IN-VITRO
7 Nguyễn Thị Kim Yến  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt 6/2020 15 Quan hệ công chúng -Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt
8 Dương Ngọc Lang  Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Lạt, giai đoạn 2015 – 2019 6/2020 20 Du lịch - Giải pháp tăng hoạt động du lịch mạo hiểm tại Đà lạt
9 Trịnh Thanh Kiều  Bước đầu nghiên cứu quy trình nuôi nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) tại Đà Lạt, Lâm Đồng. 6/2020 20 Sinh học - Môi trường - Bảng quy trình nuôi nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) tại Đà Lạt, Lâm Đồng
- Sản phấm nấm đông trùng hạ thảo (cordyceps militaris) đủ điều kiện thương mại hóa
10 Thái Thuận Thương Nghiên cứu nhận diện ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và ứng dụng 9/2021 20 CNTT  
11 Trịnh Thị Hà Tác động của phát triển du lịch lên chất lượng cuộc sống của người dân và sự ủng hộ đối với phát triển du lịch: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt 8/2021 20 Du lịch - Những tác động tích cực và tiêu cực đến cuộc sống người dân Đà lạt và những biện pháp khắc phục cũng như phát huy
2021 - 2022
1 Trần Thị Bảo Trâm
Tạ Đình Vương
Thi Đình Nguyên
Bước đầu nhân nuôi nhộng trùng thảo (Cordyceps Militaris) trên nhộng tằm (In Vivo) quy mô phòng thí nghiệm 6/2022 25 Sinh học - Môi trường - Nấm nhộng trùng thảo
- Bản chứng nhận VSATTT
2 Trịnh Thanh Kiều
Trần Thị Bảo Trâm
Thi Đình Nguyên
Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nhộng trùng thảo (cordyceps militaris) trong phòng thí nghiệm tại Đà Lạt – Lâm Đồng 6/2022 25 Sinh học - Môi trường Bảng quy trình nuôi nấm nhộng trùng thảo
2022 - 2023
1 Phaạm Đình Trung Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu số cho hệ thống quản lý Tạp chí Khoa học Yersin 9/2022 30 CNTT - Bộ cơ sở dữ liệu của phần mềm  quản lý Tạp chí Khoa học Yersin
2 Trần Thị Hạnh Xây dựng Website Tạp chí Khoa học Yersin 9/2022 30   - Giao diện Website và cấu trúc chức năng của Website
3 Thái Thuận Thương Xây dựng ứng dụng quản lý Tạp chí Khoa học Yersin 9/2022 30 CNTT - Phần mềm quản lý Tạp chí Khoa học Yersin
4 Lê Thị Diệu Duyên An evaluation of yersin english - majored students' pragmatic awareness and application in contextual situations 9/2022 15 Ngôn ngữ Anh - Giải pháp nhằm tăng hiệu quả học tiếng Anh của SV Trường Đại học Yersin Đà Lạt qua hoạt động ngữ cảnh
Đăng ký tư vấn