https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học Yersin tập 12

Ngày đăng 28/10/2022 | Lượt xem: 1454

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin tập 12 tại đây.

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

1. Các yếu tố tác động đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ tài chính di động trong đại dịch Covid - 19: Vai trò của FinTech

Factors affecting the intention to accapt mobile financial service during the Covid-19 pandemic: The role of FinTech

> Tác giả: Nguyễn Minh Trí

> Xem TẠI ĐÂY

2. Tác động của các yếu tố môi trường học tập trực tuyến và các đặc tính của người học đến sự hài lòng của học viên; tiếp cận theo mô hình 3-tum: nghiên cứu kiểm định thực nghiệm tại đại học UEH

Effect of e-learning environmental factors and students’ characteristics on student satisfaction; 3-TUM approach: Empirical evidence at UEH University

> Tác giả: Đoàn Thuận Phát, Nguyễn Thị Bích Châm, Đặng Uyển Nhi, Trần Thị Nga, Trần Thiên Tân, Triệu Thị Huệ Vy

> Xem TẠI ĐÂY

3. Vai trò của quy mô trong mối quan hệ giữa cạnh tranh và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Role of Asset Size in Relation between Competitions and Risks of Vietnamese Commercial Banks

> Tác giả: Diệp Thanh Hòa, Từ Phụng Trân

> Xem TẠI ĐÂY

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển giao công nghệ sản phẩm khoa học của giảng viên các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Factors affecting the intention to transfer technology for scientific products of lecturers at public universities in Mekong Delta

> Tác giả: Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Huỳnh Cảnh Thanh Lam, Huỳnh Thanh Nhã

> Xem TẠI ĐÂY

5. Đánh giá tính bền vững nghề nuôi tôm tại huyện Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

Assessing the sustainability of shrimp farming in Ninh Hoa district, Khanh Hoa

> Tác giả: Huỳnh Tấn Long

> Xem TẠI ĐÂY

6. Regional economic policy development: an analysis of Vietnam's megacity - Ho Chi Minh City

Phân tích chính sách phát triển kinh tế khu vực: Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

> Tác giả: Hoàng Thị Phương Thảo

> Xem TẠI ĐÂY

7. Strategic management from analysis to implementation – a case study of Eximbank

Quản trị chiến lược từ phân tích đến triển khai - Nghiên cứu tình huống của Eximbank

> Tác giả: Trịnh Thị Cẩm Nhung

> Xem TẠI ĐÂY

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân loại sản phẩm tự động theo mã vạch dựa trên nền tảng LabVIEW

Study to build an automatic products classification system by barcode based-on LabVIEW

> Tác giả: Lê Hoàng Hiệp, Hồ Mậu Việt, Dương Thị Quy

> Xem TẠI ĐÂY

2. Khảo sát khả năng hạn chế quá trình oxy hoá lipid của bột hương thảo sấy phun (rosmarinus officinalis) trong patty bò

Inhibition of lipid oxidation in beef patty by spray-dried rosemary (Rosmarinus officinalis) powder

> Tác giả: Huỳnh Hoàng Duy, Lê Huỳnh Ngọc Liễu, Trần Thị Thanh Xuân

> Xem TẠI ĐÂY

3. Challenges of remote assessment in higher education in the context of Covid-19: a case study of Yersin University

Những khó khăn của hoạt động kiểm tra đánh giá ở bậc đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19: Một nghiên cứu  tình huống tại trường Đại học Yersin Đà Lạt

> Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Trang

> Xem TẠI ĐÂY

 

Đăng ký tư vấn