https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Tôn Thất Hoàng Lân: Mô phỏng cột liên hợp thép bê tông

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 136

Bài báo này giới thiệu việc mô phỏng cột liên hợp thép bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Phân tích phần tử hữu hạn ba chiều phi tuyến theo nén trục được thực hiện bằng cách sử dụng chương trình ABAQUS.

Bài báo này giới thiệu việc mô phỏng cột liên hợp thép bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Phân tích phần tử hữu hạn ba chiều phi tuyến theo nén trục được thực hiện bằng cách sử dụng chương trình ABAQUS. Kết quả số được xác nhận thông qua so sánh với các dữ liệu thực nghiệm. Mô hình hóa sẽ liên quan các vấn đề như định nghĩa điều kiện biên, sự không hoàn hảo cấu trúc, tương tác giữa bê tông và thép, đặc trưng vật liệu…  Mô hình phát triển của phần tử hữu hạn sẽ được sử dụng cho việc nghiên cứu các trường hợp không tiến hành thực nghiệm sau này.

 

Xem chi tiết: ThS. Tôn Thất Hoàng Lân: Mô phỏng cột liên hợp thép bê tông

Đăng ký tư vấn