https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 190

Tác giả tập trung làm rõ 7 nội dung quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Tóm tắt

     Tác giả tập trung làm rõ 7 nội dung quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ bao gồm: Giáo dục mục đích, động cơ học tập; hướng dẫn phương pháp học tập bậc đại học; quản lý hoạt động tự học; quản lý hoạt động học tập trong giờ lên lớp; quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập; phối hợp với gia đình quản lý hoạt động học tập; và hỗ trợ sinh viên học tập.

Abstract

Managing students’ studying activities under credit system

     The author describes 7 matters in managing students’ learning activities under credit system including: guiding students through their learning objectives and motivations; training students on under-graduate studying approaches; managing students’ self-studying; managing students’ in-class studying; managing campus equipment and facilities; coordinating with students’ families; and supporting students in studying.

Xem chi tiết: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Đăng ký tư vấn