https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Lê Đinh Phú Cường: Xây dựng phần mềm thu bài thi trên máy tính theo mô hình Client – Server

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 115

Quản lý việc thi cử của sinh viên các khoa tại trường Đại học Yersin Đà Lạt là vấn đề được chú trọng, đặc biệt thi cử trực tiếp trên máy tính của các học phần yêu cầu bắt buộc thi trên máy tính để nhấn mạnh khả năng thực hành.

Quản lý việc thi cử của sinh viên các khoa tại trường Đại học Yersin Đà Lạt là vấn đề được chú trọng, đặc biệt thi cử trực tiếp trên máy tính của các học phần yêu cầu bắt buộc thi trên máy tính để nhấn mạnh khả năng thực hành. Bên cạnh đó, phòng máy tính của trường đã được thiết lập hệ thống mạng LAN căn bản có thể áp dụng và thiết kế theo mô hình Client-Server. Từ đó, tác giả đưa ra mục tiêu là ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm với mã nguồn mở riêng để quản lý thi cử trên máy tính dựa trên mô hình Client-Server đáp ứng nhu cầu cần thiết về quản lý việc thi cử sinh viên thi trên máy tính nhằm đảm bảo, an toàn và đặc biệt phù hợp với quy trình thi cử nội bộ trong trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Xây dựng phần mềm thu bài thi trên máy tính theo mô hình Client – Server


Đăng ký tư vấn