https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Hà Thị Thùy Dương: Giáo dục đại học với việc xây dựng văn hóa tranh luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 89

Trong thời đại kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế và trong xu thế dân chủ hóa ngày càng phát triển của xã hội hiện đại, việc xây dựng một tư duy độc lập, sáng tạo và có tính phê phán cho mỗi người đặc biệt là đội ngũ trí thức là rất cần thiết.

Trong thời đại kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế và trong xu thế dân chủ hóa ngày càng phát triển của xã hội hiện đại, việc xây dựng một tư duy độc lập, sáng tạo và có tính phê phán cho mỗi người đặc biệt là đội ngũ trí thức là rất cần thiết. Đây là một phẩm chất, năng lực và hơn nữa là một văn hóa mà giáo dục hiện đại cần hướng tới. Điều đó thể hiện trước hết và tiêu biểu trong văn hóa tranh luận của từng người. Vì vậy, bài viết này bước đầu luận giải sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa tranh luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay, những rào cản để xây dựng văn hóa này trong giáo dục đại học và đề xuất một số giải pháp khắc phục.

Giáo dục đại học với việc xây dựng văn hóa tranh luận cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Đăng ký tư vấn