https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Đinh Kim Quốc Bảo: Code-Switching: Reasons, Constraints & Patterns

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 330

Trong các cộng đồng đa ngữ, đặc biệt là song ngữ, “chuyển mạch mã (code-switching)” được xem là một hiện tượng ngôn ngữ vô cùng thú vị.

Abstract

     Code-switching is one of the most interesting linguistic phenomena in multilingual communities, especially in bilingual countries. Code-switching is the use of two or more languages or varieties in the same speech event. Bilingual individuals do not code-switch randomly, their choices are imbued with social meaning. Why multi-lingual speakers code-switch? Do they have to follow any constraints? What are the possible patterns of code-switching? The author tries to paint up a theoretical picture of the concerned questions from the common and distinct features found in previous research.

Tóm tt

Chuyn mch mã: nguyên nhân, gii hn và khuôn mu

     Trong các cng đng đa ng, đc bit là song ng, “chuyn mch mã (code-switching)” được xem là mt hin tượng ngôn ng   vô cùng thú v. Người nói không ch đng la chn nhưng thường xuyên thay đi ngôn ng mt cách t nhiên trong khi nói năng mà không gây ra bt c khó khăn hoc cm giác bt thường nào đi vi người đang nghe mình nói. Vì sao người ta chuyn mch mã trong khi giao tiếp, s chuyn mch mã có b hn chế bi hoc tuân theo các quy tc hoc cu trúc ngôn ng nào không vn đang là nhng câu hi đy hp dn đi vi các nhà ngôn ng hc xã hi.


Xem chi tiết: Code-Switching: Reasons, Constraints & Patterns

Đăng ký tư vấn