https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Thị Thanh Xuân - PGS.TSKH. Bùi Tá Long: Ứng dụng Gis và mô hình toán giám sát ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp tại lưu vực sông Thị Vải

Ngày đăng 16/05/2015 | Lượt xem: 818

Kết quả nghiên cứu đã tích hợp thông tin tổng quát về các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong KCN, các nguồn vùng, trạm khí tượng và các dữ liệu khí tượng, điểm lấy mẫu chất lượng không khí, lượng nhiên liệu sử dụng...

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phần mềm kiểm soát ô nhiễm không khí ENVIMAP cho nguồn vùng - là sản phẩm của sự ứng dụng công nghệ GIS, công nghệ cơ sở dữ liệu (CSDL) và mô hình toán - để xây dựng ngân hàng dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý môi trường không khí, đồng thời, mô phỏng chất lượng không khí do hoạt động công nghiệp từ các khu công nghiệp (KCN) dọc lưu vực sông Thị Vải. Kết quả nghiên cứu đã tích hợp thông tin tổng quát về các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất trong KCN, các nguồn vùng, trạm khí tượng và các dữ liệu khí tượng, điểm lấy mẫu chất lượng không khí, lượng nhiên liệu sử dụng tại các nguồn vùng vào phần mềm ENVIMAP. Phần mềm mô phỏng chất lượng không khí qua các chỉ tiêu CO, SO2, NO2, kết quả mô phỏng được thể hiện trực quan qua bản đồ ô nhiễm.

Ứng dụng Gis và mô hình toán giám sát ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp tại lưu vực sông Thị Vải

Đăng ký tư vấn