https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

Thông tin tuyển sinh 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | Lượt xem: 17103

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TUYỂN SINH 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT NHƯ SAU:

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường:      TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Sứ mệnh:              “Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu, có khả năng phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm với xã hội”.

2. Mã trường:       DYD

3. Địa chỉ:              27 Tôn Thất Tùng, P.8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử:          http://yersin.edu.vn

5. Địa chỉ trang mạng xã hội:                https://www.facebook.com/YersinUniversity

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:       1900 633 970 - 0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

II. TUYỂN SINH CHÍNH QUY ĐẠI HỌC

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

 • Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
 • Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định dưới đây;
 • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
 • Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Sử dụng 05 phương thức tuyển sinh (xét tuyển và thi đánh giá năng lực):

 • Phương thức YU01: Xét tuyển học bạ bậc THPT.
 • Phương thức YU02: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
 • Phương thức YU03: Thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức.
 • Phương thức YU04: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP. HCM.
 • Phương thức YU05: Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ngưỡng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Đạt điểm học bạ theo từng hình thức như sau (thí sinh lựa chọn hình thức phù hợp):

* HB1: Sử dụng điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 17.0đ trở lên. Công thức tính như sau:

(ĐTB HK1 năm lớp 11 + ĐTB HK2 năm lớp 11 + ĐTB HK1 năm lớp 12) >= 17.0đ

* HB2: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên.

* HB3: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 17.0đ trở lên. Trong đó, ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12.0đ trở lên (đối với khối V00, H01).

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ Thông tin khối A00 thì cách tính điểm như sau:

ĐTB môn Toán lớp 12 + ĐTB môn Lý lớp 12 + ĐTB môn Hóa lớp 12 >= 17.0đ

 • Ghi chú: Ngành Điều dưỡng xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

b. Hồ sơ xét tuyển

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT (tải về trên website).
 2. Bản sao Học bạ THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu).
 3. Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021).
 4. Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (nếu có).

c. Thời gian xét tuyển

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 14/01/2022 đến ngày 28/02/2022.
 • Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/03/2022 đến ngày 25/04/2022.
 • Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 26/04/2022 đến ngày 30/06/2022.
 • Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/07/2022 đến ngày 20/07/2022.
 • Đợt 5: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/07/2022 đến ngày 10/08/2022.
 • Đợt 6: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
 • Đợt 7: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/09/2022 đến ngày 20/09/2022.
 • Đợt 8: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/09/2022 đến ngày 15/10/2022.

Trong trường hợp có xét tuyển bổ sung, Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ công bố trên website của Trường tại địa chỉ http://yersin.edu.vn

 

 

4.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh.

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 • Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

 • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Yersin Đà Lạt quy định.

* Đối với ngành Điều dưỡng và Dược học: Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm tuyển sinh.

* Đối với ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất, Trường xét tuyển điểm thi môn vẽ tại các trường có tổ chức thi môn năng khiếu.

b. Hồ sơ xét tuyển

 • Phiếu đăng ký xét tuyển năm (theo mẫu của Trường Đại học Yersin Đà Lạt).

 • Bảng điểm gốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

c. Thời gian xét tuyển

 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Phương thức 3: Thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 • Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức.

 • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Yersin Đà Lạt quy định.

* Ghi chú: Điều kiện dự thi đối với khối ngành sức khỏe:

 • Ngành Dược học: Học sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

 • Ngành Điều dưỡng: Học sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

b. Hồ sơ dự thi và xét tuyển

 • Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển (tải về trên website).

 • 04 ảnh (3x4) chưa quá 06 tháng (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 • Lệ phí dự thi: 200.000đ/thí sinh.

c. Hình thức tổ chức và thời gian

 • Thí sinh làm 01 bài thi đánh giá năng lực gồm kiến thức ở các lĩnh vực: Toán và Tư duy logic, Tiếng Anh, Văn và Hiểu biết xã hội. Mục tiêu nhằm đánh giá năng lực học tập ở bậc đại học của thí sinh phù hợp với yêu cầu của các ngành đào tạo tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

 • Nội dung: Chủ yếu nằm trong kiến thức lớp 12 của bậc THPT; có mở rộng để đánh giá về tư duy logic và hiểu biết xã hội.

 • Hình thức thi: Trắc nghiệm.

 • Tổng số câu hỏi: 50 câu; mỗi câu 0.6 điểm; tổng điểm là 30đ. Điểm đạt cho bài thi đánh giá năng lực là 15/30đ.

 • Thời gian làm bài: 60 phút.
 • Đợt 1:

 • Thời gian đăng ký dự thi: Trước ngày 20/09/2022.
 • Thời gian thi: Dự kiến 01/10/2022.
 • Công bố kết quả: Dự kiến từ 05/10/2022.
 • Đợt 2:

 • Thời gian đăng ký dự thi: Trước ngày 30/10/2022.
 • Thời gian thi: Dự kiến 05/11/2022.
 • Công bố kết quả: Dự kiến từ 10/11/2022.

Trong trường hợp thay đổi hoặc tổ chức bổ sung, Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ công bố trên website của Trường tại địa chỉ http://yersin.edu.vn

4.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP. HCM

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

a. Điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 • Đạt từ 600 điểm trở lên của kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

 • Đối với ngành Điều dưỡng: Học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên; và đạt mức điểm từ 650 điểm trở lên.

 • Đối với ngành Ngành Dược học: Học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; và đạt mức điểm từ 700 điểm trở lên.

b. Hồ sơ xét tuyển

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (tải về trên website).

 2. Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

 3. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

c. Thời gian xét tuyển

 • Thời hạn đăng ký thi đánh giá năng lực: Theo quy định của Đại học Quốc gia TP. HCM.

 • Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Trước ngày 15/8/2022.

 

4.5. Phương thức 5: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển riêng của Trường

a. Đối tượng 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành.

 

 

 

III. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH 2022

TT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gồm các chuyên ngành:

1. Quản trị kinh doanh

2. Kế toán

3. Tài chính - Ngân hàng

4. Digital Marketing

7340101

250

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

2

LUẬT KINH TẾ

7380107

150

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

3

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Gồm các chuyên ngành:

1. Công nghệ sinh học thực vật

2. Công nghệ vi sinh vật

7420201

50

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

4

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Gồm các chuyên ngành:

1. Công nghệ phần mềm

2. Khoa học máy tính

7480201

100

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học)

5

KIẾN TRÚC

7580101

60

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

H01 (Toán, Văn, Vẽ)

V00 (Toán, Lý, Vẽ)

6

THIẾT KẾ NỘI THẤT

 

 

7580108

50

A01 (Toán, Lý, Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

H01 (Toán, Văn, Vẽ)

V00 (Toán, Lý, Vẽ)

7

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

7540101

80

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

8

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

7510205

150

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán, Văn, Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

9

ĐIỀU DƯỠNG

 

‎7720301

    
300

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

10

DƯỢC HỌC

7720201

300

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh)

11

NGÔN NGỮ ANH

Gồm các chuyên ngành:

1. Ngôn ngữ Anh

2. Tiếng Anh Du lịch

3. Tiếng Anh thương mại

7220201 100

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh)

12

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Gồm các chuyên ngành:

1. Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

2. Quản trị lữ hành

7810103

200

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh)

13

ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Gồm các chuyên ngành:

1. Hàn Quốc

2. Nhật Bản

7310608

120

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh)

14

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

7320108 110

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

 

IV. NHỮNG ƯU THẾ KHÁC BIỆT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Lựa chọn Trường Đại học Yersin Đà Lạt, bạn đang lựa chọn các ưu thế khác biệt:

1. Đào tạo “Công dân toàn cầu” sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0

- Với mục tiêu đào tạo “Công dân toàn cầu” sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0, Trường Đại học Yersin Đà Lạt áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào xây dựng chương trình học; chúng tôi trang bị: Tư duy (Mindset), Kiến thức (Knowlegde), Kỹ năng (Skills) và Thái độ (Attitude) để giúp bạn thành công và tiến xa trên con đường sự nghiệp.

- Tiếng Anh chuẩn từ B1-B2 châu Âu; giúp SV sử dụng thành thạo ngoại ngữ để tự tin hội nhập.

- Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, khang trang và hiện đại, đáp ứng được việc học thực hành của SV.

2. Thời gian đào tạo đại học được rút ngắn còn 3 năm; được học chương trình Thạc sĩ từ năm thứ 3

 • Chương trình học rút ngắn giúp SV tốt nghiệp sớm hơn 01 năm, tiết kiệm chi phí và có nhiều cơ hội hơn về nghề nghiệp tương lai.

 • SV được đăng ký học chương trình thạc sĩ từ năm thứ 3 với “CHƯƠNG TRÌNH 3 + 1,5”. Như vậy, SV sẽ hoàn thành chương trình đại học và thạc sĩ chỉ với 4,5 năm.

3. Cam kết giới thiệu việc làm cho 100% SV tốt nghiệp

- Yersin cam kết giới thiệu việc làm cho 100% SV tốt nghiệp tại các doanh nghiệp, đối tác chiến lược đã ký kết hợp tác với trường.

- 96% SV có việc làm tại thời điểm trao bằng tốt nghiệp.

- 6% cựu sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành lãnh đạo, quản lý.

4. SV được trải nghiệm “Học kỳ doanh nghiệp”

 • Với mục tiêu đào tạo gắn liền với thực tiễn, SV được trải nghiệm “Học kỳ doanh nghiệp” ngay từ năm nhất tại các công ty, đối tác của Nhà Trường. Với mục tiêu “Job ready - Học tập sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai”, sau 3 năm học, SV sẽ có 1 năm kinh nghiệm thực tập, làm việc tại doanh nghiệp.

5. Cơ hội học tập và làm việc quốc tế

 • Trải nghiệm “Học kỳ nước ngoài” tại các đất nước phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc… cho một số ngành Điều dưỡng, Hàn Quốc học, Nhật Bản học…

 • SV ngành Điều dưỡng được trải nghiệm “Học kỳ thực tập” tại Nhật Bản có nhận lương 12 triệu/tháng.
 • Chương trình học tiếng Nhật và đi Nhật Bản làm việc dành cho SV ngành Điều dưỡng: SV được học tiếng Nhật ngay từ năm Nhất để thi đạt trình độ tiếng Nhật N4. Và nếu thi đạt trình độ tay nghề theo Chương trình đặc định số 1 sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí đi Nhật (Nếu không thi tay nghề theo Chương trình đặc định số 1 của Nhật sẽ tốn một khoản chi phí: Số tiền này có thể trả dần khi sang làm việc tại Nhật Bản). Mức lương khi làm việc tại Nhật khoảng 35 triệu đồng/tháng.

Cách thức đăng ký tham gia chương trình: Thí sinh tải mẫu đơn để điền và nộp cùng hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Yersin Đà Lạt hoặc đăng ký khi đến làm thủ tục nhập học tại trường.

6. Chú trọng chăm sóc, hỗ trợ sinh viên

Đây là ưu thế khác biệt của Trường Đại học Yersin Đà Lạt hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc - Happy University.

i) Học bổng Alexandre Yersin lên đến 1,5 tỷ đồng

Bao gồm các loại học bổng:

® Học bổng toàn phần: Miễn phí 100% học phí toàn khóa học.

® Học bổng bán phần: Miễn phí 50% học phí toàn khóa học.

® Học bổng 30%: Miễn phí 30% học phí toàn khóa học.

 • Cách thức để nhận được học bổng: Thí sinh làm Đơn xin xét cấp học bổng và Thư giới thiệu của thầy/cô giáo tại Trường THPT để nộp cùng hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Yersin Đà Lạt và nhập học ngay từ đợt nhập học đầu tiên.

ii) Miễn phí 200 chỗ ở cho những SV ở xa nhập học đầu tiên tại khu Ký túc xá Thành phố Đà Lạt.

 • Cách thức để nhận được các suất ở miễn phí trong Ký túc xá: Thí sinh làm Đơn xin ở trong Ký túc xá miễn phí để nộp cùng hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Yersin Đà Lạt; và đến nhập học sớm ngay từ đợt nhập học đầu tiên.

iii) Tài trợ lãi suất vay vốn học tập 0% và chính sách học phí hấp dẫn

 • SV được tài trợ hoàn toàn lãi suất vay vốn học tập và chỉ phải trả phần vốn vay sau khi tốt nghiệp. Cách thức để nhận được chính sách ưu đãi: Làm thủ tục vay vốn học tập tại Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương và làm đơn đăng ký tại Phòng Quản lý Công tác sinh viên - Phụ huynh vào ngày nhập học.

 • Ngoài ra, mức học phí của Trường Đại học Yersin Đà Lạt hết sức cạnh tranh: Trung bình khoảng 9-9,5 triệu/học kỳ (tùy số lượng tín chỉ đăng ký theo từng học kỳ).

iv) Trải nghiệm tại 14 câu lạc bộ giúp sinh viên phát triển kỹ năng và giải tỏa sau những giờ học căng thẳng

- Trường Đại học Yersin Đà Lạt có 14 câu lạc bộ, đội, nhóm để sinh viên trải nghiệm: CLB Gió (Shadow Dance), Đội Đại sứ Sinh viên Yersin, CLB Sinh viên tình nguyện, CLB Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, CLB Vovinam, CLB Taekwondo…

v) Đồng phục "siêu chất" của sinh viên Yersin: Đồng phục sinh viên Yersin lọt vào top 4 trường đại học có đồng phục đẹp nhất Việt Nam (theo Kênh 14).

vi) Hỗ trợ thủ tục giấy tờ cho sinh viên nhanh chóng.

 

7. Môi trường học tập năng động, sáng tạo phù hợp với Gen Z.

- Sinh viên Yersin luôn dẫn đầu các cuộc thi (SV 2012, SV 2020-2021, VN’s Got Talent 2016, Múa bóng…).

Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, sinh viên được hòa mình và trải nghiệm môi trường học tập năng động, thực tiễn, gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi trang bị kiến thức, kỹ năng để bạn sẵn sàng gặt hái thành công và thay đổi tương lai.

---

TẢI VỀ:

Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Phiếu đăng ký xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Phiếu đăng ký xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM

Mẫu Đơn xin xét học bổng

Mẫu Đơn xin tham gia chương trình đào tạo đi Nhật Bản làm việc

Mẫu Đơn xin ở Ký túc xá miễn phí

 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, TP. Đà Lạt

Hotline: 1900 633 970 - 0911 66 20 22

Website: http://www.yersin.edu.vn

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/YersinUniversity

https://tuyensinh.yersin.edu.vn/

Ghi chú: Để có cơ hội trúng tuyển và nhập học sớm, các em học sinh làm hồ sơ và nộp về trường ngay từ Nguyện vọng 1.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn