https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Về Yersin

TRANG CHỦ Về Yersin Báo cáo công khai

Báo cáo công khai

Ngày đăng 27/04/2018 |

Kính mời quý vị xem báo cáo công khai của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại đây.

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Báo cáo công khai năm học 2015 - 2016

Xem TẠI ĐÂY

2

Báo cáo công khai năm học 2016 - 2017

Xem TẠI ĐÂY

3

Báo cáo công khai năm học 2017 - 2018

Xem TẠI ĐÂY

4

Báo cáo công khai năm học 2018 - 2019

Xem TẠI ĐÂY

5

Chương trình đào tạo các ngành học

Xem TẠI ĐÂY

 

Đăng ký tư vấn