https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Về Yersin

TRANG CHỦ Về Yersin Báo cáo công khai

Báo cáo công khai

Ngày đăng 21/06/2022 |

Kính mời quý vị xem báo cáo công khai của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tại đây.

NĂM HỌC NỘI DUNG GHI CHÚ
NĂM HỌC 2021 - 2022 1. Đề án tuyển sinh năm 2022 Xem TẠI ĐÂY
2. Quy chế thi tuyển sinh Xem TẠI ĐÂY
3. Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực 2022 Xem TẠI ĐÂY
4. Danh mục ngành được phép đào tạo Xem TẠI ĐÂY
5. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp Xem TẠI ĐÂY
6. Danh sách tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2020 - 2021 1. Đề án tuyển sinh năm 2021

Xem TẠI ĐÂY

2. Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực 2021 Xem TẠI ĐÂY
3. Quy chế thi tuyển sinh năm 2021 Xem TẠI ĐÂY
4. Danh sách tốt nghiệp năm 2020 - 2021 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Đề án tuyển sinh năm 2020

Xem TẠI ĐÂY

2. Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực 2020 Xem TẠI ĐÂY
3. Quy chế thi tuyển sinh năm 2020 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2018 - 2019 1. Đề án tuyển sinh năm 2019 Xem TẠI ĐÂY
2. Báo cáo công khai năm học 2018 - 2019 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2017 - 2018 1. Đề án tuyển sinh năm 2018 Xem TẠI ĐÂY
2. Báo cáo công khai năm học 2017 - 2018 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2016 - 2017 1. Đề án tuyển sinh năm 2017 Xem TẠI ĐÂY
2. Báo cáo công khai năm học 2016 - 2017 Xem TẠI ĐÂY
NĂM HỌC 2015 - 2016 Báo cáo công khai năm học 2015 - 2016 Xem TẠI ĐÂY
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - KẾ HOẠCH HỌC TẬP 1. Kế hoạch học tập năm 2022 Xem TẠI ĐÂY
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. CTĐT ngành Quản trị kinh doanh K17 Xem TẠI ĐÂY
2. CTĐT ngành Công nghệ thông tin K17 Xem TẠI ĐÂY
3. CTĐT ngành Điều dưỡng K17 Xem TẠI ĐÂY
4. CTĐT ngành Công nghệ sinh học Xem TẠI ĐÂY
5. CTĐT ngành Đông phương học Xem TẠI ĐÂY
6. CTĐT ngành Dược học Xem TẠI ĐÂY
7. CTĐT ngành Kiến trúc Xem TẠI ĐÂY
8. CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh Xem TẠI ĐÂY
9. CTĐT ngành QT DV&LH - Lữ Hành Xem TẠI ĐÂY
10. CTĐT ngành QT DV&LH - NH-KS Xem TẠI ĐÂY
11. CTĐT ngành Thiết kế nội thất Xem TẠI ĐÂY
12. Các Quyết định mở ngành đào tạo Xem TẠI ĐÂY
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 1. Đề cương chi tiết ngành Điều dưỡng K17 Xem TẠI ĐÂY
2. Đề cương chi tiết ngành QTKD K17 Xem TẠI ĐÂY
3. Đề cương chi tiết ngành CNTT K17 Xem TẠI ĐÂY
4. Đề cương chi tiết ngành Công nghệ Thực phẩm Xem TẠI ĐÂY
5. Đề cương chi tiết ngành Đông phương học Xem TẠI ĐÂY
6. Đề cương chi tiết ngành Dược học  
7. Đề cương chi tiết ngành Kiến trúc  
8. Đề cương chi tiết ngành Ngôn ngữ Anh  
9. Đề cương chi tiết ngành QT DV&LH - Lữ Hành  
10. Đề cương chi tiết ngành QT DV&LH - NH-KS  
11. Đề cương chi tiết ngành Thiết kế nội thất Xem TẠI ĐÂY
12. Đề cương chi tiết ngành CNKT Ô tô Xem TẠI ĐÂY
12. Đề cương chi tiết ngành Luật Kinh tế Xem TẠI ĐÂY
12. Quyết định Số 53 Ban hành Chương trình đào tạo Xem TẠI ĐÂY
CHUẨN ĐẦU RA  1. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Xem TẠI ĐÂY
2. Chuẩn đầu ra ngành CNTT K17 Xem TẠI ĐÂY
3. Chuẩn đầu ra ngành QTKD K17 Xem TẠI ĐÂY
4. Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng K17 Xem TẠI ĐÂY
MẪU VĂN BẰNG 1. QĐ Ban hành quy chế Quản lý Văn bằng Xem TẠI ĐÂY
 2. Mẫu văn bằng Xem TẠI ĐÂY
QUY CHẾ ĐÀO TẠO  1. QĐ Ban hành quy chế Đào tạo Chính quy Xem TẠI ĐÂY
2. QĐ Ban hành quy chế Đào tạo Thạc sĩ Xem TẠI ĐÂY
3. QĐ Ban hành quy chế cấp phát Văn bằng Xem TẠI ĐÂY
DANH SÁCH ĐẦU RA
CHỨNG CHỈ

1. DS Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Xem TẠI ĐÂY
 2. DS Chứng chỉ NVHD Du lịch Nội địa Xem TẠI ĐÂY
3. DS Chứng chỉ NVHD Du lịch Quốc tế Xem TẠI ĐÂY

 

Đăng ký tư vấn