https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v thực hiện bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 96

Yêu cầu trưởng, phó các khoa, giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu trường THPT đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia đóng bảo hiểm y tế đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước nhà trường về vấn đề này.

 

Kính gửi:  Các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

            Thực hiện Công văn số 1139/SGD&ĐT - BHXH  ngày 30 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2013 – 2014 của sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng. Nhà trường thông báo tới các phòng, khoa, đơn vị việc thực hiện BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm học 2013 – 2014 như sau:

            1.   Đối tượng tham gia

            Toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Đại học Yersin Đà Lạt và trường THPT Yersin.

            2. Từ tháng 12 mức đóng BHYT số tiền là 290.000đ/1 người

            3. Mức đóng Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): Số tiền là: 90.000đ/1người

            4. Thời hạn nộp: Từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 27/10 /2013

           5. Các trường hợp đặc biệt quá ngày quy định trên y tế sẽ thu tiếp theo vào các ngày từ 20 đến ngày 25 hàng tháng.

            Yêu cầu trưởng, phó các khoa, giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu trường THPT đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia đóng bảo hiểm y tế đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước nhà trường về vấn đề này. 

Đăng ký tư vấn