https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v Tăng cường mua sách chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 16/04/2013 | Lượt xem: 523

Đề nghị lãnh đạo các khoa đề xuất các loại sách, giáo trình cần bổ sung trong phạm vi chuyên ngành đào tạo gửi cho thư viện trước ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa

      Thời gian tới, Thư viện sẽ tiến hành bổ sung số lượng đầu sách chuyên ngành cho tất cả các khoa của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu về học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên.

     Nay TT. Thông tin & Truyền thông đề nghị lãnh đạo các khoa đề xuất các loại sách, giáo trình cần bổ sung trong phạm vi chuyên ngành đào tạo, kèm danh mục sách và báo giá (nếu có) gửi cho thư viện trước ngày 15 tháng 04 năm 2013.

     Rất mong sự hợp tác của các khoa để việc trang bị sách chuyên ngành của Thư viện đạt kết quả cao.

Đăng ký tư vấn