https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v chào cờ tháng 3/2014

Ngày đăng 27/02/2014 | Lượt xem: 718

Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (03/3/2014). Địa điểm: Hội trường lớn N2

Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

     Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 3/2014, như sau:

     Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (03/3/2014)

     Địa điểm: Hội trường lớn N2

     Thành phần:

     - Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên;

     - Sinh viên các khoa có lịch học buổi sáng thứ Hai (03/3/2014)

     Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

     Lãnh đạo khoa giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp quản lý lớp để quán triệt  sinh viên đi chào cờ đầy đủ, tránh tình trạng nhắc nhở chung chung.

     Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn