https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt, Nhiệm kỳ 2011 – 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 66

THÔNG BÁO

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt

Nhiệm kỳ 2011 – 2013 

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt triệu tập đại biểu dự Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS HCM trường Đại học Yersin Đà Lạt nhiệm kỳ 2011 – 2013, cụ thể như sau:

1. Thời gian

Lúc 6h45 thứ 7, ngày 26 tháng 5 năm 2012.

2. Địa điểm

Hội trường N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

3. Số lượng và thành phần đại biểu của các đơn vị tham dự Đại hội như sau:

-          Khoa Tin học                                                           05 đ/c

-          Khoa Khoa học môi trường                                   15 đ/c

-          Khoa Công nghệ Sinh học                                     07 đ/c

-          Khoa Quản trị Kinh doanh                                    35 đ/c

-          Khoa Kiến trúc và MTCN                                      15 đ/c

-          Khoa Ngoại Ngữ                                                      12 đ/c

-          Khoa Du lịch                                                           10 đ/c

-          Khoa Điều Dưỡng                                                   28 đ/c

-          Chi đoàn cán bộ khối các phòng chức năng       07 đ/c

-          Chi đoàn cán bộ khối các Khoa                            06 đ/c

4. Trang phục dự Hội nghị

Áo xanh thanh niên, quần sậm màu, đeo huy hiệu Đoàn TNCS HCM. Trong hội nghị cần chấp hành nghiêm những quy định của hội nghị.

Đề nghị BCH Đoàn các Khoa, Chi đoàn cán bộ nhanh chóng thông báo cho đại biểu biết để đi dự Hội nghị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Yersin Đà Lạt nhiệm kỳ 2011 – 2013 theo đúng quy định trên đây.

Đăng ký tư vấn