https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo nghỉ và trực tết Dương lịch 2012

Ngày đăng 30/12/2011 | Lượt xem: 660

Được sự chỉ đạo của BGH, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch nghỉ và trực  Tết Dương lịch 2012

  TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 Lâm Đồng, ngày 23  tháng 12 năm 2011

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ và trực tết Dương lịch 2012 

            Được sự chỉ đạo của BGH, phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch nghỉ và trực  Tết Dương lịch 2012 như sau:

            1/ Nghỉ tết Dương lịch 03 ngày: Từ ngày Thứ Bảy (31/12/2011) đến hết ngày Thứ Hai (02/01/2012).

            2/ Các phòng, khoa, trường THPT, TTĐTTX sắp xếp công việc và phân công lịch trực ngày 02/01/2012 theo khu vực và theo nhóm như sau:

Nhóm 1: Gồm các phòng, khoa: Khoa Ngoại ngữ + Khoa Điều dưỡng + Phòng NCKH + Phòng QTVT + Trung tâm ĐTTX + VP Đoàn.

Khu vực trực: Dãy nhà A, B, C, D

Nhóm 2: Gồm các phòng, khoa: Khoa Kiến trúc, Phòng Công tác Sinh viên + Văn phòng HĐQT + TT thông tin và Truyền thông, Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Đào tạo.

Khu vực trực: Dãy nhà E, F, G, tầng 1 và 2 nhà  N

Nhóm 3:  Gồm các khoa: CNSH, KHMT, Du lịch, QTKD, Tin học

Khu vực trực: Văn phòng các khoa (tầng trệt nhà N), khối nhà K , H

Nhóm 4: Trường THPT

Khu vực trực: trực trường THPT

Mỗi nhóm cử 2 người trực 01 buổi theo phân công và báo về phòng TC – HC trước ngày 26/12/2011. CB – GV – NV được phân công trực ký sổ tại phòng Bảo vệ. Các phòng, khoa, đơn vị bố trí cho người trực nghỉ bù vào thời gian phù hợp.

Nhiệm vụ của người trực: Kiểm tra phát hiện kịp thời những sự cố về điện, cháy nổ, trộm cắp tài sản.

Số điện thoại liên hệ khi cần thiết:

Báo cháy: 114

CAP7: 3822004

CAP: 3822152

Đăng ký tư vấn