https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2011 & nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2012

Ngày đăng 30/12/2011 | Lượt xem: 697

Ngày 29 tháng 12 năm 2011, dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Phạm Bá Phong, nhà trường họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 12/2011 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 1/2012

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 THÁNG 12/2011 & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 1/2012 

Ngày 29 tháng 12 năm 2011, dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Phạm Bá Phong, nhà trường họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 12/2011 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 1/2012. Tham dự gồm có lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa (vắng khoa Tin học), các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể. Cụ thể như sau:

I.        KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2011

1.       Công tác đào tạo

* Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2011-2012:

- Tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng 3 và 4 cho sinh viên khóa VII (2 tuần đầu tháng 12/2012);

- Kết thúc giảng dạy học kỳ 1: Nhìn chung các khoa giảng dạy đúng tiến độ quy định (chỉ còn một số môn phải lấn qua tuần đầu của tháng 1/2012).

* Công tác tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2011-2012:

- Thu thập kết quả thi đợt 1 và gửi về các khoa để thông báo cho sinh viên;

- Tổ chức thi và chấm thi học kỳ 1 đợt 2;  

- Lập kế hoạch thi học kỳ đợt 3 (tháng 1/2012) cho tất cả các môn còn lại.

* Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên khóa VI và Kiến trúc khóa III vào ngày 22 và 23/12/2011. Số lượng sinh viên chính thức dự thi như sau:

- Môn Lý luận chính trị : 141 sinh viên;

- Môn cơ sở                                : 99 sinh viên;

- Môn chuyên ngành                  : 135 sinh viên.

Chấm thi từ ngày 24-26/12/2011; xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp từ ngày 27-30/12/2011.

* Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa V và Kiến trúc khóa VI:

- Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT duyệt cấp phôi bằng và chứng chỉ giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất;

- Xét và trình duyệt danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng & Giáo dục thể chất (830sinh viên).

* Chuẩn bị thông báo thông tin về tuyển sinh năm 2012 theo yêu cầu của Bộ (trước ngày 31/12/2011), dự kiến tuyển 1.000 sinh viên chính quy (trong đó trình độ đại học: 700 và cao đẳng: 300).

* Trung tâm Đào tạo thường xuyên tổ chức lễ bế giảng cho các lớp nghiệp vụ du lịch khóa 4 (phát chứng chỉ, giấy khen cho học viên xuất sắc, cấp học bổng khuyến khích…). Triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch đến sinh viên; làm việc với các công ty Lữ hành để tổ chức các lớp “Vào bếp cùng chuyên gia” cho các nhóm khách có nhu cầu học nấu ăn trong tour du lịch.

* Trường THPT tổ chức thi học kỳ 1 cho tất cả các khối lớp, riêng khối 12 thi 3 môn (Văn, Toán, Anh văn) do Sở ra đề và thi theo lịch chung của toàn tỉnh. Kỳ thi dược tổ chức nghiêm túc và đúng quy định, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

2.       Công tác tổ chức, tài chính và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

* Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2011.

* Từ tháng 10/2011, thực hiện phương án tiền lương theo mức lương tối thiểu 900.000đ/tháng (đối với CB-GV-NB thuộc đối tượng đang tham gia BHXH); phụ cấp 200.000đ/tháng đối với CB-GV-NV thuộc đối tượng không tham gia BHXH.

* Xây dựng phương án tác chiến bảo vệ cơ quan theo yêu cầu của Ban chỉ huy quân sự TP. Đà Lạt; xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2012.

* Thực hiện triển khai công tác tài chính cuối năm:

- Thực hiện kế hoạch thu năm 2011 tại thời điểm cuối tháng 12/2011 (đến ngày 23/12/2011) như sau:

 

Khoản mục thu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ

Hoạt động đào tạo đại học

17 084 000 000

15 912 902 500

93.15%

Hoạt động đào tạo thường xuyên

1 300 000 000

1 170 544 000

90.04%

Hoạt động đào tạo trung học

2 566 500 000

3 148 040 000

122.66%

 

- Dự toán và thực hiện các khoản chi cuối năm 2011;

- Kiểm kê tài sản tại thời điểm 0 giờ ngày 01/1/2012;

- Rà soát các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng, công nợ…

* Hoàn chỉnh và dự thảo kế hoạch tài chính năm 2012.

3.       Công tác nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng

- Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tới các đơn vị trong toàn trường (hiện đã nhận được 6 đề tài của: phòng NCKH, Công tác sinh viên, khoa QTKD, Khoa học Môi trường, Kiến trúc và Tin học).

 

- Lập dữ liệu báo cáo cải tiến chất lượng các tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 4, 5, 8; thu thập dữ liệu và chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá (dự kiến trình duyệt bản chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá vào tháng 1/2012).

4.       Công tác quản lý sinh viên – Thông tin & truyền thông

* Tiến hành kiểm tra và ký xác nhận các thông tin cá nhân của sinh viên khóa V và Kiến trúc khóa IV chuẩn bị ra trường.

* Gửi công văn đề nghị kiểm tra điểm thi tuyển sinh của sinh viên khóa VIII tới 57 trường Đại học, học viện trên cả nước. Hiện nay đã nhận được Công văn trả lời của 24 trường, kết quả chưa có sai phạm về điểm thi tuyển sinh. Xử lý hồ sơ nhập học và khảo sát tình hình ngoại trú của sinh viên khóa VIII.

* Triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2011-2012.

* Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Trung tâm thông tin và truyền thông, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Học sinh sinh viên tài năng thanh lịch thành phố Đà Lạt” năm học 2011-2012. (gồm có 15 trường tham dự).

* Liên hệ với Trung tâm viễn thông Đà Lạt để xin tài trợ kinh phí thay thế đường dây tổng đài điện thoại của trường (dự kiến sẽ được tài trợ khoảng 50%).

5.       Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Liên hệ với tổ chức tài trợ chuyên gia của Hà Lan (PUM) để xin được hỗ trợ chuyên gia tư vấn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trong đó chú trọng ngành Du lịch và công nghệ sinh học;

- Làm việc với Văn phòng đại diện trường Đại học LOYOLA tại Việt Nam về tài trợ học phí cho nhóm học viên cao học điều dưỡng theo chương trình hợp tác giữa 2 trường.

6.       Hoạt động của các Đoàn thể

* Công đoàn cơ sở: Làm việc với đoàn cán bộ của Liên đoàn lao động Tỉnh về kiểm tra hoạt động của Công đoàn cơ sở.

* Đoàn Thanh niên CSHCM và Hội sinh viên:

- Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 (năm Thanh niên) và tham dự buổi kiểm tra công tác Đoàn năm 2011. Đề nghị khen thưởng 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2011. 

- Phát động và tổ chức cho đoàn viên tích cực tập luyện để tham gia các hoạt động chào mừng Festival hoa Đà Lạt năm 2012.

- Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt lần thứ II (Nhiệm kỳ 2011 – 2013). Đ/c Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đ/c Trương Thị Mai Quyên và Nguyễn Thị Mơ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2009 – 2011.

 

 

- Tiến hành bình xét các danh hiệu: “Sinh viên 5 tốt” (năm học 2010-2011), giải thưởng “Sao tháng giêng” (năm học 2011-2012) và các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2011…

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG  1/2012

1.      Tổ chức thi học kỳ 1 (đợt 3) trong 2 tuần đầu của tháng 1/2012; tập hợp điểm và thông báo cho sinh viên. Lịch thi lại lần 2 dự kiến sẽ tổ chức vào 16/2/2012, các khoa thông báo cho sinh viên đang đi thực tập cuối khóa biết để theo dõi lịch thi lại các môn chưa đạt.

2.      Thông báo cho sinh viên lịch nghỉ tết Nguyên đán và kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2011-2012.

3.      Xét tốt nghiệp; trình duyệt và công bố danh sách sinh viên sinh viên khóa IV đủ điều kiện tốt nghiệp (lần 2). Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho sinh viên Kiến trúc khóa III (ngày 14/1/2011).

4.      Trung tâm Đào tạo thường xuyên lập phương án thay đổi địa điểm để duy trì hoạt động đào tạo ngắn hạn sau khi kết thúc hợp đồng thuê mặt bằng tại trường THCS Nguyễn Du.

5.      Trường THPT tổ chức lễ sơ kết và phát thưởng học kỳ 1 năm học 2011-2012. Triển khai kế hoạch giảng dạy chương trình học kì 2.

6.      Hoàn thành việc xử lý và tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản. Thực hiện quyết toán tài chính, quyết toán thuế năm 2011.

7.      Trình duyệt kế hoạch tài chính năm 2012 và phân bổ đến các đơn vị trong toàn trường.

8.      Tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp trường năm 2012 (đợt 1). Trình duyệt bản chỉnh sửa của Báo cáo tự đánh giá năm 2011.

9.      Hoàn tất hồ sơ sinh viên khóa V và sinh viên Kiến trúc khóa IV chuẩn bị tốt nghiệp đảm bảo đầy đủ và đúng quy định.

10. Tổ chức vòng chung khảo cuộc thi “Học sinh sinh viên tài năng thanh lịch thành phố Đà Lạt” năm học 2011-2012.

11. Xây dựng brochure, thực hiện các phóng sự phản ánh các mặt hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá hình ảnh của trường chuẩn bị tuyển sinh năm 2012.

12. Tổ chức gặp mặt sinh viên xa nhà không có điều kiện đón tết Nhâm Thìn ở quê nhà. Chuẩn bị Tết cho cán bộ công nhân viên lao động nhà trường.

13. Tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan trong dịp lễ giáng sinh, tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 ý

 

PGS.TS. PHẠM BÁ PHONG

Đăng ký tư vấn