https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ CỬ, BÌNH CHỌN NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Ngày đăng 14/10/2023 | Lượt xem: 353

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

Căn cứ Công văn 1368/BGDĐT-TCCB ngày 31/03/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”; Kế hoạch số 55/KH-DYD ngày 12/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt về việc triển khai bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” và tổng hợp danh sách đề cử từ các đơn vị trực thuộc.

Ngày 13/10/2023, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức phiên họp bình chọn, đề cử Nhà giáo tiêu biểu năm 2023.

Sau khi xem xét thành tích của các nhà giáo theo đề cử từ các đơn vị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà trường đã thảo luận về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của từng cá nhân. Kết quả, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Yersin đã thống nhất bình chọn: TS. Nguyễn Cao Cường – Trưởng Khoa Y – Dược của Trường để đề cử "Nhà giáo tiêu biểu năm 2023" đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông tin để quý thầy/cô giáo, các bạn sinh viên của Trường được biết. Đây là sự ghi nhận đối với những cố gắng, nỗ lực của tập thể sư phạm Nhà trường và cá nhân TS. Nguyễn Cao Cường.

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Tường Vi – Trưởng phòng Nhân sự

Điện thoại: 02633 552 111 (số nội bộ 1334).

Email: hr.dept@yersin.edu.vn

Đăng ký tư vấn