Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo cho sinh viên mượn sách về nhà

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 615

Bắt đầu từ ngày 7/11/2011, Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt triển khai cho sinh viên trong trường mượn sách về nhà nghiên cứu.

Ngày 7/11/2011, Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt triển khai cho sinh viên trong trường mượn sách về nhà nghiên cứu.

Thời gian mượn: Sáng : 9g - 10g

Chiều: 2g - 3g

Nội quy mượn sách của Thư viện:

Đăng ký tư vấn