https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo chào cờ tháng 6/2014

Ngày đăng 30/05/2014 | Lượt xem: 545

Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (02/6/2014). Địa điểm: Hội trường N0.

        Kính gửi:  Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị trực thuộc

        Ban tổ chức nghi lễ chào cờ thông báo thời gian và địa điểm chào cờ tháng 6/2014, như sau:

        Thời gian: 7h00 ngày thứ Hai (02/6/2014)

        Địa điểm: Hội trường No

        Thành phần:  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

        Lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên có mặt trước 7h00 để ổn định tổ chức.

        Trân trọng thông báo!

Đăng ký tư vấn