https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thanh tra Trường làm việc với khoa Sinh học – Môi trường

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 438

Trong buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã đưa ra một số kiến nghị và hướng dẫn nhằm điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi công tác quản lý nội bộ của đơn vị để phù hợp với quy định của nhà trường.

 

      Ngày 06/03/2015, Đoàn Thanh tra trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tiến hành thanh tra hoạt động đào tạo tại khoa Sinh học – Môi trường.

 

Đoàn Thanh tra làm việc với cán bộ, giảng viên khoa Sinh học - Môi trường

 

      Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo, như: Chuẩn bị đề cương, bài giảng; xây dựng lịch lên lớp của giảng viên, kế hoạch mời giảng và công tác quản lý giảng viên; hoạt động của Cố vấn học tập; nội dung và thời lượng thực hành của sinh viên; các quy định, quy chế, chỉ tiêu và tình hình triển khai kế hoạch nhiệm vụ của khoa. Trong buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã đưa ra một số kiến nghị và hướng dẫn nhằm điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi công tác quản lý nội bộ của đơn vị để phù hợp với quy định của nhà trường.

 

 

      Trong thời gian tới, hoạt động thanh tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường đã đặt ra.

 

Thanh tra Trường

Đăng ký tư vấn