https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB phối hợp giữa Phòng TCHC và Phòng QTVT

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 441

Kính gửi: các Phòng, Khoa, đơn vị

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị - Vật tư;

Để phục vụ tốt hơn các hoạt động (tổ chức các buổi lễ, kỷ niệm, sinh hoạt chính trị, văn nghệ, giao lưu, hội thảo, bế giảng …) của nhà trường và các phòng, khoa, đơn vị,

phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Quản trị - Vật tư đã trao đổi, thống nhất một số nội dung và được Ban lãnh đạo nhà trường thông qua.

Nay thông báo đến các phòng, khoa, đơn vị một số nội dung như sau:

1. Các yêu cầu:

·  Mượn hội trường hoặc phòng họp để tổ chức các hoạt động của đơn vị;

·  Mượn khăn trải bàn, phông lớn, khay

Liên hệ Bộ phận Hành chính - Văn thư (phòng  E2   nhà E).

2. Các yêu cầu:

·  Kê đặt sắp xếp bàn ghế trong hội trường, phòng họp, tiếp khách;

·  Trang trí cây cảnh trên sân khấu, trong phòng họp, tiếp khách;

·  Treo, tháo gỡ khẩu hiệu, băng rôn;

·  Âm thanh, ánh sáng.

Liên hệ trực tiếp phòng Quản trị - Vật tư hoặc đưa vào kế hoạch ở mục “Công tác đảm bảo” (nếu có xây dựng kế hoạch).

Trân trọng thông báo!

                                                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Rạng

Đăng ký tư vấn