https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

TB Kế hoạch kết thúc HK 2/2011-2012 & triển khai HK 1/2012-2013

Ngày đăng 25/05/2012 | Lượt xem: 692

Kế hoạch kết thúc HK 2/2011-2012 & triển khai HK 1/2012-2013

THÔNG BÁO 

Kế hoạch kết thúc HK 2/2011-2012 & triển khai HK 1/2012-2013

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 

1)      Kết thúc giảng dạy học kỳ 2, thi học kỳ và thi tốt nghiệp

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Kết thúc giảng dạy học kỳ 2/2011-1012

Ngày 09/6/2012

 

 

2

- Thi cuối học kỳ  (đợt 3)

- Thi lần 2 một số môn có điểm.

Xếp thi  từ 11/6 à 30/6/2012

SV theo dõi lịch thi tại Khoa.

3

Thi tốt nghiệp K5

 

Ngày 05 à  07/6/2012

Sau thi, SV ở lại trường theo dõi kết quả   và

4

Chấm thi tốt nghiệp K5

 

Từ 07/6/2012

dự lễ trao bằng TN.

5

Bảo vệ khoá luận TN K5

Trước 18/6/2012

Các Khoa lập kế hoạch.

6

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho K5 (tại Trường và tại Khoa)

Ngày 30/6/2012

Khoa tổ chức sau khi dự lễ trên Hội Trường lớn.

 

 *  Lưu ý: Để nhận bằng tốt nghiệp, SV nộp cho Khoa các giấy tờ sau: Giấy thanh toán, bản sao (có công chứng) chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh  trình độ B.

 

2)      Lịch nghỉ hè 2011-2012 và kế hoạch đầu học kỳ 1/2012-2013

 

1

Lịch nghỉ hè:

-          Sinh viên K8    --------à

-          Sinh viên K6, 7--------à

 

Từ 01/7 đến 05/8/2012

Từ 01/7 đến 19/8/2012

 

 

 

2

Học GDQP 1 &  GDQP 2

(dành cho SV K8 & SV khoá trước còn nợ học phần)

Từ 06/8 à 18/8/2012

 

 

 

 

3

Sinh viên K 6, K7, K8:

-    Đ/ký học phần HK1/12-13

-    Bắt đầu học HK 1/12-13

-    Thi lần 2  (HK2/11-12)

-    Đóng học phí HK1/12-13

Từ ngày 20/8/2012 …

Lưu ý: Lịch học & Lịch thi lần 2 được xếp xen kẽ, SV cần theo dõi TKB tại Khoa.

                         Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa thông báo cho CB, GV, SV trong đơn vị biết và thực hiện kế hoạch công tác trên đây.

Đăng ký tư vấn