https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học số 08 (Tháng 12.2020)

Ngày đăng 01/12/2020 | Lượt xem: 1702

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin số 08 (Tháng 12.2020) tại đây.

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

1. CAO QUỐC VIỆT, NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂM, BẠCH NGỌC HOÀNG ÁNH

Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị - Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn.

Using qualitative research to study in the field of management: from theory to practical experience.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2. PHẠM THỊ NGỌC TRÂM, LÊ PHONG LAM

Tác động của marketing xanh đến ý định mua hàng của người tiêu dùng: Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt.

The impact of green marketing on consumer’s buying intention: A study in Dalat city.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3. LÊ THANH HÀ, CAO QUỐC VIỆT

Góc nhìn đa chiều về mô hình, các công cụ hoạch định, các cấp độ và các rào cản cho sự lựa chọn chiến lược trong tổ chức.

A multi-dimensional perspective on models of strategy, planning tools, level of strategies, and barriers to strategic choice in organizations.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

4. BÙI ĐỖ PHÚC QUYÊN

Tác động của giá cả hàng hóa toàn cầu đến thị trường chứng khoán Đông Nam Á.

The impacts of global commodity prices on the southeast ASIA stock market.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. THÁI NGỌC HUYỀN TRÂN, PHẠM THỊ MINH THU, TRỊNH THANH KIỀU, PHẠM HẦU THANH VIỆT, NGUYỄN VĂN HÒA

Khả năng kích thích sinh trưởng của nanochitosan đối với cây lan giả hạc (Dendrobium anosmum Lindl, 1845).

Nanochitosan acts as a growth promoter in the orchid plant (Dendrobium anosmum Lindl, 1845).

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2. TRẦN ANH TUẤN, TRẦN TUẤN KIỆT

Đánh giá nhận thức chung về tình hình áp dụng công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM) trong ngành xây dựng tại Lâm Đồng.

Assessing the overall awareness of using building information modeling (BIM) in the construction industry in Lam Dong.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3. NGUYỄN HỢP TẤN

Thực trạng và hiệu quả trong công tác phòng, chữa bệnh COVID-19 tại Việt Nam, tính đến tháng 9 năm 2020.

Current situation and efficiency in COVID-19 prevention and treatment in Vietnam, till September 2020.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

4. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Ảnh hưởng tôn giáo phương đông trong chạm khắc trang trí hình tượng con người thế kỷ XVI - XVII.

The impact of oriental culture on carving human figure during XVI-XVII century.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn