https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tạp chí khoa học

Trang chủ Tạp chí khoa học

Tạp chí khoa học số 05 (Tháng 8.2019)

Ngày đăng 01/08/2019 | Lượt xem: 1047

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin số 05 (Tháng 8.2019) tại đây.

CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

1. CAO QUỐC VIỆT, BẠCH NGỌC HOÀNG ÁNH, NGUYỄN QUANG ANH

Đánh giá vai trò điều tiết của biến điều tiết liên tục trong mô hình nghiên cứu đa biến - Tình huống minh họa: Hành vi đổi mới sáng tạo trong công việc.

Assessment of the moderating role of moderator variable in multivariate research model - illustrative case study: innovative work behavior.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2. NGUYỄN THƯỜNG LẠNG

Lợi ích kinh tế phân bổ của các bên trong đàm phán kinh tế quốc tế.

The economic benefit distributed among parties in the international economic negotiation.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

3. LƯU THỊ HOÀNG VY, PHẠM THÀNH THÁI, BẠCH NGỌC HOÀNG ÁNH, NGUYỄN HỮU TRÍ, NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN

Mô hình tích hợp chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện dịch vụ để giải thích cho sự hài lòng của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm với dịch vụ ngân hàng điện tử.

The model integrates service quality and service convenience to explain customer satisfaction - an empirical study in e-banking service.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

4. NGUYỄN THẢO NGUYÊN

Mối quan hệ giữa căng thẳng trong công việc và hiệu suất công việc, động lực làm việc.

The relationship between job stress and employees’ performance, motivation.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

5. PHẠM THỊ NHIÊN, NGUYỄN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN THỊ BÌNH MINH, KHÚC ĐÌNH NAM

Thực trạng và giải pháp nâng cao sự phù hợp giữa chương trình đào tạo bậc đại học với việc làm tại các Khu chế xuất Linh Trung.

Situation and solutions to improve the relevance between higher education programs and employment in Linh Trung Export Processing Zones.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

6. NGUYỄN MINH TRÍ

Công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh - Lý luận và thực tiễn.

Social justice for economic sectors in Ho Chi Minh city - the theoretical and the reality.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

1. TRẦN HOÀI NAM, LÊ THỊ HUỆ TRANG

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Analysis of Factors Affecting to Compliance with Principles in Pesticide Use of Vegetable Farmer in Don Duong District, Lam Dong Province.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

2. LÊ VĂN TÙNG, DƯƠNG THỊ THANH HIÊN, NGUYỄN THỊ PHÚC

Hệ thống thu nhận tín hiệu hồng ngoại đa hướng dùng cho hệ đa Robot.

Infrared-based Omnidirectional Receiver For Swarm Robotics.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

3. NGUYỄN PHỤNG TIÊN

Ảnh hưởng của quá trình thanh trùng và thời gian bảo quản đến chất lượng sản phẩm nước sốt mắm me bổ sung vi chất dinh dưỡng sắt và kẽm.

Quality Characteristics of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc as Affected of Pasteurization and Storage.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

4. NGUYỄN HỢP TẤN

Thực trạng phòng suy dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 24 tháng của bà mẹ và một số yếu tố liên quan tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm 2015.

Mothers’ knowledge and practice to prevent malnutrition among children 6-24 months and some related factors in Tan Hoi commune, Duc Trong district, Lam Dong province in 2015.

> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Đăng ký tư vấn