https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Sơn Nam – Một đời Sống và Viết

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 83

Bài viết nhằm khái quát lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông cho nền văn học nước nhà.

Sơn Nam không chỉ được biết đến là một nhà văn mà còn được biết đến là một nhà Khảo cứu, nhà Văn hóa Nam Bộ. Những tác phẩm văn học của ông đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử với tất cả những mảng màu về cuộc sống, về tình người, về văn hóa và con người Nam bộ. Bài viết nhằm khái quát lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông cho nền văn học nước nhà. Chính những tác phẩm của ông là những trang sử, là cuốn từ điển không giới hạn về vùng đất, con người Nam Bộ - nơi ông đã dành cả cuộc đời sống và viết.

Sơn Nam – Một đời Sống và Viết

Đăng ký tư vấn