https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học - Hệ chính quy Đợt xét tháng 6/2013

Ngày đăng 27/06/2013 | Lượt xem: 654

Trường Đại học Yersin Đà Lạt công nhận 291 sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt (có tên trong danh sách kèm theo) tốt nghiệp đại học, hệ đào tạo chính quy - đợt xét tháng 6/2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

      Căn cứ quyết định số 175/2004/QĐ-TTg ngày 01/10/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

     Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên tổ chức trong tháng 6 năm 2013;

     Theo đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Nay công nhận 291 sinh viên  trường Đại học Yersin Đà Lạt  (có tên trong danh sách kèm theo) tốt nghiệp đại học, hệ đào tạo chính quy - đợt xét tháng 6/2013. Cụ thể như sau:

 

1-

Ngành Công nghệ thông tin:

15

2-

Ngành Khoa học môi trường:

23

3-

Ngành Công nghệ sinh học:

13

4-

Ngành Quản trị kinh doanh: 

113

5-

Ngành Quản trị KD (Ch/ng QT Du lịch):

39

6-

Ngành Ngôn ngữ Anh:

11

7-

Ngành Điều dưỡng:

47

8-

Ngành Kiến trúc:

20

9-

Ngành Thiết kế nội thất:

10

 

     Điều 2: Trưởng các phòng, khoa, đơn vị và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách  nhiệm thi hành quyết định này./.

     Xem chi tiết: Danh sách sinh viên tốt nghiệp - Hệ chính quy (đợt tháng 6/2013)

Đăng ký tư vấn