https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16.10.2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 57

/Uploads/files/Quychedanhgiaketquarenluy.doc
Đăng ký tư vấn