https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Quán triệt, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 643

Tham dự quán triệt, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường đã hiểu rõ hơn những sửa đổi để thực hiện đúng chủ trương mà Đảng và Nhà nước đề ra.

 

     Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 12/5/2014 Đảng ủy trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền Hiến pháp

 

     Hiến pháp Việt Nam bắt đầu từ năm 1946 đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung nhưng luôn đi theo định hướng ban đầu là xây dựng nước Việt Nam theo hướng chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Tuyên tuyền Hiến Pháp năm 2013 nhằm phổ biến rộng rãi những sửa đổi, bổ sung để toàn thể cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

     Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, giảng viên cũng đã được phổ biến tình hình chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Nhật Bản vừa qua và tình hình diễn biến trên Biển Đông, việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào sâu trong vùng biển của Việt Nam và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, qua đó, ủng hộ chủ trương và cách xử lý của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông.

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn