https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Phạm Hồng Phi: Phép biện chứng của nghệ thuật làm thay đổi so sánh lực lượng địch - ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 197

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 106

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao của nghệ thuật chỉ đạo làm thay đổi so sánh lực lượng địch - ta, đỉnh cao của tư duy sáng tạo về vận dụng quy luật lượng - chất trong phép biện chứng duy vật của Đảng ta...

     Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao của nghệ thuật chỉ đạo làm thay đổi so sánh lực lượng địch - ta, đỉnh cao của tư duy sáng tạo về vận dụng quy luật lượng - chất trong phép biện chứng duy vật của  Đảng ta, Bộ Tổng tư lệnh, Bộ chỉ huy chiến dịch. Trong đó có vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là phép biện chứng của nghệ thuật tạo ra sức mạnh tổng hợp làm thay đổi so sánh lực lượng để đi đến kết cục mạnh được, yếu thua, kết thúc chiến tranh. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chúng ta vẫn phải đương đầu với những kẻ địch nước lớn, quân đông, vũ khí trang bị hiện đại. Nghệ thuật tạo ra sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Phép biện chứng của nghệ thuật làm thay đổi so sánh lực lượng địch - ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

Đăng ký tư vấn