https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

PGS.TS. Phạm Bá Phong: Chào năm học mới 2013 – 2014

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 86

Năm học 2013 – 2014 là năm kỳ vọng có những bước tích cực trong việc thực thi Luật Giáo dục Đại học 2012 và đón nhận Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học 2013 – 2014 là năm kỳ vọng có những bước tích cực trong việc thực thi Luật Giáo dục Đại học 2012 và đón nhận Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định bốn nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, đó là: Tập trung xây dựng đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục giỏi về trình độ chuyên môn, chuẩn mực về nghiệp vụ sư phạm; định hình trường Đại học Yersin Đà Lạt theo hướng ứng dụng; đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học; và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Từng bước đưa trường Đại học Yersin Đà Lạt vượt qua những khó khăn, thử thách để tiếp tục phát triển.

Chi tiết: Chào năm học mới 2013 – 2014

Đăng ký tư vấn