https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

PGS. TS. Phạm Hồng Phi: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 66

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ XX.

     Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ XX. Ôn lại ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến công to lớn này nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tài thao lược của Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta vào sự ngiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

      Chi tiết:  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

Đăng ký tư vấn