https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Mở lớp đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục

Ngày đăng 16/05/2011 | Lượt xem: 867

Mở lớp đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :        /TB-DYD-TT                                                            Đà Lạt, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 V/v: Bổ túc kiến thức

Chuyên ngành Quản lí giáo dục.

              

Kính gửi:  CÁC HỌC VIÊN

Lớp Đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục

 

Theo thông báo của trường Đại học Sư phạm Huế về việc mở lớp bổ túc kiến thức, chuyên ngành Quản lý giáo dục;

Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo đến các học viên một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình bổ túc kiến thức gồm các môn học: Lý luận dạy học (45 tiết); Tâm lý học đại cương (45 tiết); Tâm lý học nhân cách (45 tiết); Lý luận giáo dục và lý luận quản lý giáo dục (45 tiết); Nhập môn tâm lý học quản lý (60 tiết); Những vấn đề chung của giáo dục học (60 tiết).

2. Đối tượng chiêu sinh: Tất cả cán bộ, giáo viên có trình độ đại học trở lên đang làm việc tại một trong các vị trí sau: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trở lên; trưởng khoa, phó trưởng khoa các trường Cao đẳng và Đại học; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở/Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng/Ban Đào tạo - Giáo vụ của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp được cơ quan quản lý cho đi học.

3. Thời gian: Khóa Bổ túc kiến thức này dự kiến được triển khai từ trong tháng 5 và tháng 6/2011.

4. Địa điểm đặt lớp: Tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

5. Học phí: Sẽ thông báo cụ thể sau.

6. Hồ sơ đăng ký học: Một bản đăng ký học lớp Bổ túc kiến thức (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của cơ quan quản lý; kèm theo bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và 07 ảnh (cỡ 3x4) để làm chứng chỉ.

7. Thời hạn nộp hồ sơ đăng kí: Từ ngày ra thông báo

8. Cách thức tổ chức lớp: Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ bố trí các phòng học, thu kinh phí lớp học và nhận hồ sơ đăng ký học của học viên.

Mọi thông tin liên quan đến khóa học, xin liên hệ với Trường Đại học Yersin Đà Lạt (01 Tôn Thất tùng - TP Đà Lạt, ĐT: 063 3521.771 - Fax: 063.3554.966); Trường Đại học Sư phạm Huế (34 Lê Lợi Huế, 054 3837306; 054.3824234; 0914.060.432; dtsdh@dhsphue.edu.vn; Fax: 054.3825.824).

           Trân trọng kính chào.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

                       PGS.TS. PHẠM BÁ PHONG

 

 

Download Mẫu đăng ký

Đăng ký tư vấn