https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Lịch thi lại học kỳ II, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 178

Đã có lịch thi lại học kỳ II, năm học 2012 - 2013. Kính mời quý thầy cô và các em sinh viên theo dõi

Trường Đại Học Yersin Đà Lạt

 

 

 

Phòng Đào Tạo & NCKH

 

 

 


Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Khoa Ngoại ngữ

 

 

 

Mã MH

Lớp

Tên MH

Ngày Thi

Tiết

 BĐ

 

Anh Văn - K6

 

 

 

 

71105

109071

English In the World

22/08/2013

3

 

90752

109071

Kỹ năng thư ký văn phòng

Ko thi lần 2

 

 

Anh Văn - K7

 

 

 

 

71105

110071

English In the World

22/08/2013

3

 

71311

110071

Academic Reading

23/08/2013

3

 

71403

110071

Tiếng Nhật 3

26/08/2013

3

 

71411

110071

Translation Theory

Ko thi lần 2

 

 

71601

110071

Phonology & Morphology

27/08/2013

3

 

71611

110071

English-Vietnamese Interpretation

Ko thi lần 2

 

 

71615

110071

Vietnamese-English Interpretation

28/08/2013

3

 

Anh Văn - K8

 

 

 

 

71305

111071

Reading 2

29/08/2013

3

 

71321

111071

Writing 2

30/08/2013

3

 

71401

111071

Tiếng Nhật 1

22/08/2013

7

 

71415

111071

English-Vietnamese Translation

23/08/2013

7

 

71421

111071

Vietnamese-English Translation

26/08/2013

7

 

91111

111071

Đường lối CM của Đảng CSVN

20/08/2013

3

 

91511

111071

Ngôn ngữ học đối chiếu

Khoa

 

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Cao đẳng

 

 

 

Cao Đẳng QTKD - K1

 

 

 

5002

512041

Những NLCB của CN Mác–Lênin (HP2)

19/08/2013

3

 

75002

512041

Tiếng Anh 2 (Hệ CĐ)

21/08/2013

3

 

45203

512041

Kinh tế vi mô

22/08/2013

3

 

45205

512041

Địa lý kinh tế Việt Nam

41509

3

 

5007

512041

Giáo dục thể chất 2

24/08/2013

1

 

45302

512041

Nguyên lý kế toán

41512

3

 

45201

512041

Luật trong kinh doanh

28/08/2013

3

 

Cao Đẳng Điều Dưỡng - K1

 

 

 

4002

512091

Những NLCB của CN Mác - Lênin (HP2)

19/08/2013

3

 

94205

512091

Ký sinh trùng

20/08/2013

7

 

74002

512091

Tiếng Anh 2 (Hệ CĐ)

21/08/2013

3

 

94201

512091

Giải phẫu học

23/08/2013

3

 

5007

512091

Giáo dục thể chất 2

24/08/2013

1

 

4026

512091

Hóa sinh

26/08/2013

3

 

94202

512091

Sinh lý học

41513

3

 

94203

512091

Dinh dưỡng-VS an toàn thực phẩm

28/08/2013

 

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Khoa Điều dưỡng

 

 

 

Điều Dưỡng - K7

 

 

 

35605

110091

Tổ chức y tế - CT y tế quốc gia

22/08/2013

7

 

35601

110091

Dân số - KHHGD - SKSS

30/08/2013

7

 

35606

110091

Sức khỏe môi trường

03/09/2013

7

 

35609

110091

Quản lý điều dưỡng

04/09/2013

7

 

35699

110091

Tiếng Anh 6 (Ch/ngành)

05/09/2013

7

 

35706

110091

Phục hồi chức năng

06/09/2013

7

 

35709

110091

Nghiên cứu khoa học trong điều dưỡng

09/09/2013

7

 

Điều Dưỡng - K8

 

 

 

 

35403

111091

Điều dưỡng cấp cứu hồi sức (K4)

19/08/2013

7

 

90107

111091

Đường lối CM của Đảng CSVN

20/08/2013

3

 

35404

111091

Điều dưỡng nội

21/08/2013

7

 

35499

111091

Tiếng Anh 4 (Ch/ng Điều Dưỡng)

23/08/2013

7

 

35501

111091

Điều dưỡng ngoại

26/08/2013

7

 

35503

111091

Điều dưỡng nhi

27/08/2013

7

 

35602

111091

Điều dưỡng phụ sản

28/08/2013

7

 

35703

111091

Điều dưỡng truyền nhiễm

29/08/2013

7

 

35406

111091

TT điều dưỡng cộng đồng 1

Khoa

 

 

Điều Dưỡng - K9

 

 

 

 

90106

112091

Những ng.lý CB của CN Mác-Lê Nin (HP2)

19/08/2013

3

 

35302

112091

Ký sinh trùng

20/08/2013

7

 

70112

112091

Tiếng Anh 2

21/08/2013

3

 

35201

112091

Sinh học đại cương

22/08/2013

3

 

35203

112091

Giải phẫu học

23/08/2013

3

 

91162

112091

Giáo dục thể chất  2

24/08/2013

1

 

35204

112091

Hóa sinh học

26/08/2013

3

 

35205

112091

Sinh lý học

27/08/2013

3

 

35206

112091

Mô phôi

28/08/2013

3

 

35208

112091

Di truyền học

29/08/2013

3

 

35301

112091

Vi sinh học

30/08/2013

3

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Khoa Sinh học Môi trường

 

 

CNSH K7

 

 

 

 

31601

110030

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

22/08/2013

3

 

31611

110030

Lý sinh học

23/08/2013

3

 

31615

110030

Kỹ thuật di truyền

26/08/2013

3

 

31621

110030

CNSH Thực vật

27/08/2013

3

 

31625

110030

CNSH môi trường

28/08/2013

3

 

31635

110030

CNSH động vật

29/08/2013

3

 

Môi Trường K7

 

 

 

 

21511

110022

Vẽ kỹ thuật

19/08/2013

7

 

21601

110022

Đánh giá tác động môi trường

20/08/2013

7

 

21605

110022

ứng dụng GIS trong quản lý môi trường

21/08/2013

7

 

21611

110022

Kỹ thuật phân tích môi trường

22/08/2013

7

 

21625

110022

ISO 14 000 và kiểm toán môi trường

23/08/2013

7

 

21631

110022

Năng lượng và phát triển bền vững

26/08/2013

7

 

Môi Trường K8

 

 

 

 

91111

111020

Đường lối CM của Đảng CSVN

20/08/2013

3

 

71924

111020

Tiếng Anh  Môi trường (2)

21/08/2013

3

 

21405

111020

Sinh thái môi trường

22/08/2013

3

 

21411

111020

Hóa học chất keo

23/08/2013

3

 

21415

111020

Xử lý số liệu trong môi trường

26/08/2013

3

 

21421

111020

Hóa môi trường

27/08/2013

3

 

31301

111020

Khoa học trái đất

28/08/2013

3

 

31901

111020

Sinh học đại cương (MTr)

29/08/2013

3

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Khoa Du lịch

 

 

 

Du Lịch K7

 

 

 

 

41912

110081

Kinh tế vĩ mô B (DL)

22/08/2013

3

 

81301

110081

Quản trị chất lượng du lịch

23/08/2013

3

 

81412

110081

Thực tế (đợt 2)

26/08/2013

3

 

81601

110081

Marketing du lịch

27/08/2013

3

 

81605

110081

Kinh tế du lịch

28/08/2013

3

 

81615

110081

Thống kê du lịch

29/08/2013

3

 

81621

110081

Tâm lý lãnh đạo và quản trị

30/08/2013

3

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

 

 

 

30175

Học lại

TT Sinh lý thực vật

19/08/2013

7

 

90452

Học lại

Toán cao cấp V2 (KTr)

19/08/2013

7

 

91306

Học lại

Vật lý đại cương B2

19/08/2013

7

 

10511

Học lại

Lập trình quản lý 1

20/08/2013

7

 

31201

Học lại

Sinh học chức năng động vật

20/08/2013

7

 

40641

Học lại

Quản trị dự án

20/08/2013

7

 

10641

Học lại

Phân tích và thiết kế HT mạng

21/08/2013

7

 

31311

Học lại

Di truyền học

21/08/2013

7

 

11305

Học lại

Lập trình hướng đối tượng

22/08/2013

7

 

20611

Học lại

Kỹ thuật phân tích môi trường

22/08/2013

7

 

20621

Học lại

Thực tập kỹ thuật phân tích MT

22/08/2013

7

 

31401

Học lại

Sinh học chức năng thực vật

22/08/2013

7

 

81401

Học lại

Kế toán du lịch

22/08/2013

7

 

31411

Học lại

Sinh học phân tử

23/08/2013

7

 

80699

Học lại

Tiếng Anh 6 (Ch/ng. DL)

23/08/2013

7

 

91204

Học lại

Toán rời rạc

23/08/2013

7

 

20561

Học lại

Hóa môi trường

27/08/2013

3

 

20562

Học lại

TT. Hóa môi trường

27/08/2013

3

 

20731

Học lại

Phân tích GIS trong QL môi trường

27/08/2013

7

 

21201

Học lại

Khoa học môi trường đại cương

30/08/2013

3

 

40699

Học lại

Tiếng Anh 6 (Ch/ng. QTKD)

GV

 

 

41215

Học lại

Marketing ngân hàng (QTNH)

03/09/2013

3

 

50111

Học lại

Đồ án cơ sở 1

GV

 

 

50112

Học lại

Đồ án cơ sở 2

GV

 

 

50113

Học lại

Đồ án cơ sở 3

GV

 

 

50114

Học lại

Đồ án cơ sở 4

GV

 

 

Lịch Thi Lại Học Kỳ 2 NH 2012 - 2013

Khoa Công nghệ thông tin

 

 

Công Nghệ Thông Tin

 

 

 

10733

109012

Lập trình web

22/08/2013

3

 

11411

110012

Lý thuyết thông tin

23/08/2013

3

 

11515

110012

Công nghệ phần mềm

26/08/2013

3

 

11521

110012

Lập trình WEB

27/08/2013

3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tư vấn