https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Lịch học và thi lớp GTVT - TC - Cầu Đường

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 126

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT  
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN  
           
LỊCH HỌC VÀ THI KỲ II NĂM HỌC 2010-2011  
 
LỚP: ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - TC - CẦU ĐƯỜNG K47 - ĐÀ LẠT  
           
I. THI CÁC MÔN KỲ TRƯỚC      
STT MÔN THI SỐ TIẾT THỜI GIAN ÔN THI LẦN 1 GHI CHÚ
1 CẦU BT CỐT THÉP F2 (BTL) 35/60   3/14/2011  
2 THIẾT KẾ ĐƯỜNG F3 (TKMH) 35/45   3/15/2011  
II. GIẢNG  
 
STT MÔN THI SỐ TIẾT THỜI GIAN
 HỌC
THI LẦN 1 GIẢNG VIÊN
1 TỔ CHỨC TC VÀ XÍ NGHIỆP
 SX PHỤ (BTL)
25/45 16/03-20/03 3/22/2011 Nguyễn Văn Du
2 ĐƯỜNG TP & TỔ CHỨC
GT (BTL)
25/45 23/03-27/03 3/29/2011 Nguyễn Thế Sơn
3 KIỂM ĐỊNH CẦU 25/45 04/04-08/04 4/10/2011 Hồ Việt Long
4 THI CÔNG CẦU F2 35/60 13/04-19/04 4/20/2011 Hồ Xuân Ba
5 BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA
ĐƯỜNG Ô TÔ
25/45 21/04-25/04 4/27/2011 Lê Văn Bách
Đăng ký tư vấn