https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ Khóa luận Lớp Khoa học Môi trường K4

Ngày đăng 16/05/2011 | Lượt xem: 637

Lễ bảo vệ Khóa luận Lớp Khoa học Môi trường K4

Ngày 11 tháng 6 năm 2011 vừa qua tại phòng học N3 - trường Đại học Yersin Đà Lạt diễn ra Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Trong tổng số 89 sinh viên Lớp Khoa học Môi trường K4 đã có 10 sinh viên đạt điều kiện được làm Luận văn. Kết quả buổi bảo vệ Luận văn của 10 sinh viên điểm trung bình đạt 9 điểm trở lên. Nội dung các đề tài nghiên cứu sát với thực tiển, có ý nghĩa rất lớn góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân như:

STT

Đề tài

Sinh viên thực hiện

1

Nghiên cứu loại bỏ Ion Cu2+ trong nước thải bằng tảo nâu

Huỳnh Thị Thảo Trang

2

Khảo sát một số tác động của ba chế phẩm vi sinh Bio-EM, Gem-P và Epicin-Ponds trong xử lý môi trường nước nuôi cá

Trần Thị Thùy

3

Xây dựng mô hình khử sắt trong nguồn nước giếng khoan của hộ gia đình

Nguyễn Thị Huyền Trang

4

Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt thành phố Đà Lạt

Lê Thị Kim Oanh

5

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý CTR tại thành phố Quy Nhơn

Đỗ Thị Bảo Thuận

6

Khảo sát điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng ion Cu2+ trong nước bằng phương pháp trắc quang UV-VIS với thuốc thử Diethyldithiocacbamat

Nguyễn Thị Thoa

7

Tìm hiểu khảo sát Logo nhãn sinh thái trên một số loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu thiết kế vì môi trường

Hoàng Thị Minh Cảnh

8

Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTR tại bệnh viên Đa Khoa II Lâm Đồng

Đoàn Thị Phương

9

Khảo sát hiện trạng sử dụng bao bì Nilon trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Trần Thị Bích Liên

10

Nghiên cứu ứng dụng phản ứng Fenton (Fe2+/H2O2) trong việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật

Đỗ Văn Lâm

Đăng ký tư vấn