https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

Ngày đăng 19/05/2015 | Lượt xem: 1024

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất Thế giới!

     Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh (Sinh ngày 19/5/1890 tại Nghệ An, mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội). Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất Thế giới! 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hà Hữu Nết - Ảnh sưu tầm)

Đăng ký tư vấn