https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Khoa Sinh học Môi trường hợp tác nghiên cứu với dự án LEAF

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 461

Dự án LEAF là chương trình nhằm mục đích tăng cường năng lực của các nước để đạt được mục tiêu giảm có ý nghĩa và bền vững trong phát thải khí nhà kính từ các ngành sử dụng đất lâm nghiệp.

       Ngày 2 tháng 4 năm 2013, Khoa Sinh học Môi trường, Trường Đại học Yersin Đà Lạt hợp tác nghiên cứu với Dự án LEAF (Lowering Emission in Asia’s Forests) của tổ chức SNV (Netherlands Development Organisation) về phân tích các chỉ tiêu môi trường liên quan đến thực vật và đất như: độ ẩm, dung trọng đất, carbon trong đất... Dự án LEAF là chương trình nhằm mục đích tăng cường năng lực của các nước để đạt được mục tiêu giảm có ý nghĩa và bền vững trong phát thải khí nhà kính từ các ngành sử dụng đất lâm nghiệp.

       Dự án LEAF tại Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1006/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/5/2012 và giao Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Chủ Dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng; Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Winrock Internation và Climate Focus là các cơ quan phối hợp thực hiện Dự án. Dự án LEAF tại Việt Nam sẽ hỗ trợ việc thực hiện Chương trình Hành động REDD+ quốc gia (NRAP) đã được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 799/QĐ – TTg.

       Một số hình ảnh về hoạt động phân tích các chỉ tiêu môi trường liên quan hợp tác nghiên cứu:

 

 

Thế Anh – Khoa KHMT

Đăng ký tư vấn